เอกสารวัดในอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

Display # 
Title Author Hits
อาสนวิหารอัสสัมชัญ Written by หอจดหมายเหตุ 1809
วัดแม่พระประจักษ์เมืองลูร์ด (บางสะแก) Written by หอจดหมายเหตุ 1908
วัดแม่พระลูกประคำ กาลหว่าร์ Written by หอจดหมายเหตุ 1741
วัดธรรมาสน์นักบุญเปโตร Written by หอจดหมายเหตุ 1650
วัดเซนต์หลุยส์ Written by หอจดหมายเหตุ 1746
วัดพระแม่สกลสงเคราะห์ Written by หอจดหมายเหตุ 1509
วัดนักบุญยอแซฟ (ตรอกจันทน์) Written by หอจดหมายเหตุ 1619
วัดศีลมหาสนิท (ตลิ่งชัน) Written by หอจดหมายเหตุ 1621
วัดอัครเทวดาราฟาแอล (ปากน้ำ) Written by หอจดหมายเหตุ 1568
วัดพระวิสุทธิวงส์ Written by หอจดหมายเหตุ 1442

Page 1 of 4