ตารางเทียบสมัยการปกครองสังฆมณฑลอุดรธานี

Display # 
Title Author Hits
พระสังฆราช ยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย Written by หอจดหมายเหตุ 155
พระสังฆราชยอร์ช ยอด พิมพิสาร มรณะ Written by หอจดหมายเหตุ 1782
พระสังฆราชคลาเรนซ์ เจมส์ ดูฮาร์ต Written by หอจดหมายเหตุ 2704
พระสังฆราชยอร์ช ยอด พิมพิสาร Written by หอจดหมายเหตุ 3864