ประวัติ 10 อาสนวิหารในประเทศไทย

Display # 
Title Author Hits
สังฆมณฑลเชียงราย อาสนวิหารแม่พระบังเกิด Written by หอจดหมายเหตุ 2613
อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ อาสนวิหารอัสสัมชัญ กรุงเทพฯ Written by หอจดหมายเหตุ 3335
สังฆมณฑลราชบุรี อาสนวิหารแม่พระบังเกิด Written by หอจดหมายเหตุ 4657
สังฆมณฑลจันทบุรี อาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล Written by หอจดหมายเหตุ 6238
สังฆมณฑลเชียงใหม่ อาสนวิหารพระหฤทัย Written by หอจดหมายเหตุ 5436
สังฆมณฑลนครสวรรค์ อาสนวิหารนักบุญอันนา Written by หอจดหมายเหตุ 5226
สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี อาสนวิหารอัครราฟาแอล Written by หอจดหมายเหตุ 5872
สังฆมณฑลท่าแร่ หนองแสง อาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอล Written by หอจดหมายเหตุ 9422
สังฆมณฑลอุบลราชธานี อาสนวิหารแม่พระนิรมล Written by หอจดหมายเหตุ 5484
สังฆมณฑลนครราชสีมา อาสนวิหารแม่พระประจักษ์ที่เมืองลูร์ด Written by หอจดหมายเหตุ 4838

Page 1 of 2