ประวัติวัดในอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ เขต 6

Display # 
Title Author Hits
วัดแม่พระรับสาร (โรจนะ) Written by หอจดหมายเหตุ 823
วัดมารีย์สมภพ (วัดบ้านแพน) Written by หอจดหมายเหตุ 6803
วัดนักบุญเทเรซา (วัดหน้าโคก) Written by หอจดหมายเหตุ 5328
วัดนักบุญยวง บัปติสตา (วัดเจ้าเจ็ด) Written by หอจดหมายเหตุ 7722
วัดนักบุญยอแซฟ (วัดอยุธยา) Written by หอจดหมายเหตุ 8371
วัดพระคริสตประจักษ์ (วัดเกาะใหญ่) Written by หอจดหมายเหตุ 8885
วัดแม่พระประจักษ์แห่งภูเขาคาร์แมล (สองพี่น้อง) Written by หอจดหมายเหตุ 9454
วัดนักบุญลูกา (วัดอู่ทอง) และกลุ่มคริสตชนด่านช้าง Written by หอจดหมายเหตุ 3733
วัดนักบุญบาร์โธโลมิว อัครสาวก (ดอนตาล) Written by หอจดหมายเหตุ 4659
วัดนักบุญคลารา (เดิมบางนางบวช) Written by หอจดหมายเหตุ 4675