เอกสารคณะนักบวชหญิง

Display # 
Title Author Hits
คณะคาร์เมไลท์แห่งประเทศไทย Written by หอจดหมายเหตุ 1509
คณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ Written by หอจดหมายเหตุ 1362
คณะเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร Written by หอจดหมายเหตุ 1727
คณะธิดาพระราชินีมาเรียผู้นิรมล Written by หอจดหมายเหตุ 1460
คณะพระกุมารเยซู Written by หอจดหมายเหตุ 1778
คณะพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพฯ Written by หอจดหมายเหตุ 5528
คณะศรีชุมพาบาล Written by หอจดหมายเหตุ 1566
คณะอุร์สุลิน Written by หอจดหมายเหตุ 1430
คณะกลาริส กาปูชิน Written by หอจดหมายเหตุ 1588
คณะภคินีผู้รับใช้ดวงหทัยนิรมลของพระแม่มารีย์ Written by หอจดหมายเหตุ 1616

Page 1 of 2