เอกสารคณะนักบวชหญิง

Display # 
Title Author Hits
คณะคาร์เมไลท์แห่งประเทศไทย Written by หอจดหมายเหตุ 1362
คณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ Written by หอจดหมายเหตุ 1220
คณะเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร Written by หอจดหมายเหตุ 1571
คณะธิดาพระราชินีมาเรียผู้นิรมล Written by หอจดหมายเหตุ 1329
คณะพระกุมารเยซู Written by หอจดหมายเหตุ 1608
คณะพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพฯ Written by หอจดหมายเหตุ 4978
คณะศรีชุมพาบาล Written by หอจดหมายเหตุ 1419
คณะอุร์สุลิน Written by หอจดหมายเหตุ 1271
คณะกลาริส กาปูชิน Written by หอจดหมายเหตุ 1434
คณะภคินีผู้รับใช้ดวงหทัยนิรมลของพระแม่มารีย์ Written by หอจดหมายเหตุ 1447

Page 1 of 2