เอกสารคณะนักบวชหญิง

Display # 
Title Author Hits
คณะคาร์เมไลท์แห่งประเทศไทย Written by หอจดหมายเหตุ 1636
คณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ Written by หอจดหมายเหตุ 1514
คณะเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร Written by หอจดหมายเหตุ 1858
คณะธิดาพระราชินีมาเรียผู้นิรมล Written by หอจดหมายเหตุ 1575
คณะพระกุมารเยซู Written by หอจดหมายเหตุ 1937
คณะพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพฯ Written by หอจดหมายเหตุ 5826
คณะศรีชุมพาบาล Written by หอจดหมายเหตุ 1687
คณะอุร์สุลิน Written by หอจดหมายเหตุ 1576
คณะกลาริส กาปูชิน Written by หอจดหมายเหตุ 1731
คณะภคินีผู้รับใช้ดวงหทัยนิรมลของพระแม่มารีย์ Written by หอจดหมายเหตุ 1748

Page 1 of 2