เอกสารคณะนักบวชหญิง

Display # 
Title Author Hits
คณะคาร์เมไลท์แห่งประเทศไทย Written by หอจดหมายเหตุ 1136
คณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ Written by หอจดหมายเหตุ 990
คณะเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร Written by หอจดหมายเหตุ 1334
คณะธิดาพระราชินีมาเรียผู้นิรมล Written by หอจดหมายเหตุ 1113
คณะพระกุมารเยซู Written by หอจดหมายเหตุ 1374
คณะพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพฯ Written by หอจดหมายเหตุ 3875
คณะศรีชุมพาบาล Written by หอจดหมายเหตุ 1195
คณะอุร์สุลิน Written by หอจดหมายเหตุ 1046
คณะกลาริส กาปูชิน Written by หอจดหมายเหตุ 1206
คณะภคินีผู้รับใช้ดวงหทัยนิรมลของพระแม่มารีย์ Written by หอจดหมายเหตุ 1219

Page 1 of 2