เอกสารคณะนักบวชหญิง

Display # 
Title Author Hits
คณะคาร์เมไลท์แห่งประเทศไทย Written by หอจดหมายเหตุ 1413
คณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ Written by หอจดหมายเหตุ 1267
คณะเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร Written by หอจดหมายเหตุ 1626
คณะธิดาพระราชินีมาเรียผู้นิรมล Written by หอจดหมายเหตุ 1373
คณะพระกุมารเยซู Written by หอจดหมายเหตุ 1671
คณะพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพฯ Written by หอจดหมายเหตุ 5239
คณะศรีชุมพาบาล Written by หอจดหมายเหตุ 1474
คณะอุร์สุลิน Written by หอจดหมายเหตุ 1326
คณะกลาริส กาปูชิน Written by หอจดหมายเหตุ 1496
คณะภคินีผู้รับใช้ดวงหทัยนิรมลของพระแม่มารีย์ Written by หอจดหมายเหตุ 1503

Page 1 of 2