เอกสารคณะนักบวชหญิง

Display # 
Title Author Hits
คณะคาร์เมไลท์แห่งประเทศไทย Written by หอจดหมายเหตุ 1576
คณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ Written by หอจดหมายเหตุ 1427
คณะเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร Written by หอจดหมายเหตุ 1788
คณะธิดาพระราชินีมาเรียผู้นิรมล Written by หอจดหมายเหตุ 1519
คณะพระกุมารเยซู Written by หอจดหมายเหตุ 1861
คณะพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพฯ Written by หอจดหมายเหตุ 5731
คณะศรีชุมพาบาล Written by หอจดหมายเหตุ 1631
คณะอุร์สุลิน Written by หอจดหมายเหตุ 1492
คณะกลาริส กาปูชิน Written by หอจดหมายเหตุ 1673
คณะภคินีผู้รับใช้ดวงหทัยนิรมลของพระแม่มารีย์ Written by หอจดหมายเหตุ 1679

Page 1 of 2