วัดแม่พระลูกประคำ กาลหว่าร์

1.

หนังสือ 100 ปี ศรีกาลหว่าร์

1897-1997

2.

หนังสือ 60 พรรษา แห่งอนุสรณ์สถิต

1957

3.

ชีท รายนามเจ้าวัด

 

4.

ชีท เพลงภาษาจีน

 

5.

คู่มือศึกษากระจกสี วัดแม่พระลูกประคำ

 

6.

ชีทประวัติวัด

 

7.

สารวัด ปีที่ 25 ฉ.28 /10/ก.ย.2005

2005

8.

ชีทเพลงฉลองวัด

2006

9.

แผ่นพับประวัติวัด

2006

10.

การ์ดเชิญฉลองวัด

2006