เอกสารวัดในอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

Display # 
Title Author Hits
วัดแม่พระกุหลาบทิพย์ Written by หอจดหมายเหตุ 1030
วัดนักบุญเทเรซา (หน้าโคก) Written by หอจดหมายเหตุ 1047
วัดซางตาครู้ส (กุฎีจีน) Written by หอจดหมายเหตุ 1157
วัดนักบุญยวงบัปติสตา (เจ้าเจ็ด) Written by หอจดหมายเหตุ 1011
วัดดวงหทัยนิรมลของแม่พระ (ปากลัด) Written by หอจดหมายเหตุ 1031
วัดนักบุญยอแซฟ (อยุธยา) Written by หอจดหมายเหตุ 1049

Page 4 of 4