วัดนักบุญยอแซฟ (ตรอกจันทน์)

1.

หนังสืออนุสรณ์ 25 ปี

 

2.

หนังสือธรรมนูญสภาวัด

 

3.

ชีท ประวัติวัด

 

4.

ชีทเพลง พิธีโปรดศีลกำลัง          

 1995

5.

หนังสือ ฉลองวัดนักบุญยอแซฟ ตรอกจันทน์ 

 2004