องค์ที่ 1-20

Display # 
Title Author Hits
องค์ที่ 1 สมเด็จพระสันตะปาปานักบุญเปโตร (Pope St.Peter) ค.ศ.67 Written by หอจดหมายเหตุ 3233
องค์ที่ 2 สมเด็จพระสันตะปาปานักบุญลินุส (Pope St.Linus) ค.ศ. 67 - 76 Written by หอจดหมายเหตุ 2556
องค์ที่ 3 สมเด็จพระสันตะปาปานักบุญอานาเกลตุส (Pope St. Anacletus) ค.ศ. 76-88 Written by หอจดหมายเหตุ 1841
องค์ที่ 4 สมเด็จพระสันตะปาปานักบุญเคลเมนต์ที่ 1 (Pope St. Clement I ) ค.ศ. 88-97 Written by หอจดหมายเหตุ 2319
องค์ที่ 5 สมเด็จพระสันตะปาปานักบุญเอวาริสตุส (Pope St. Evaristus) ค.ศ. 97-105 Written by หอจดหมายเหตุ 1822
องค์ที่ 6 สมเด็จพระสันตะปาปา นักบุญอเล็กซานเดอร์ที่ 1 (Pope St. Alexander I) ค.ศ. 105-115 Written by หอจดหมายเหตุ 2078
องค์ที่ 7 สมเด็จพระสันตะปาปานักบุญซิกตุสที่ 1 (Pope St. Sixtus I) ค.ศ. 115-125 Written by หอจดหมายเหตุ 1736
องค์ที่ 8 สมเด็จพระสันตะปาปานักบุญเทเลสโฟรุส (Pope St. Telesphorus) ค.ศ. 125-136 Written by หอจดหมายเหตุ 1703
องค์ที่ 9 สมเด็จพระสันตะปาปานักบุญฮีจีนุส (Pope St. Hyginus) ค.ศ. 136-140 Written by หอจดหมายเหตุ 1646
องค์ที่ 10 สมเด็จพระสันตะปาปานักบุญปีโอ ที่ 1 (Pope St. Pius I) ค.ศ. 140-155 Written by หอจดหมายเหตุ 1850

Page 1 of 2