s1 s2 s3 s4 s5

ประวัติความเป็นมาหอจดหมายเหตุ

สืบค้นเอกสารหอจดหมายเหตุ

ห้องหนังสือ


วันนี้ในอดีต

 วันนี้ในอดีต/เดือนธันวาคม


2 ธันวาคม พ.ศ.2518 : พรรคประชาชนปฏิวัติลาว เคลื่อนไหวล้มล้างรัฐบาลระบอบประชาธิปไตย
พรรคประชาชนปฏิวัติลาว (คอมมิวนิสต์ลาว) โดย ไกสอน พมวิหาน เคลื่อนไหวล้มล้างรัฐบาลระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ของเจ้ามหาชีวิตสว่างวัฒนา และจักรพรรดิล่าเมืองขึ้นสำเร็จแล้วสถาปนาเป็นประเทศ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และเริ่มปกครองในระบอบสังคมนิยม โดยพรรคการเมืองเดียวคือ พรรคประชาชนปฏิวัติลาว มีอำนาจสูงสุด วันนี้ของทุกปีจึงถือเป็น วันชาติลาว

2 ธันวาคม พ.ศ.2431 : ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิ้งคอร์ปอเรชั่น จำกัด จัดตั้งขึ้นในประเทศไทย
ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิ้งคอร์ปอเรชั่น จำกัด ธนาคารของชาวอังกฤษ ซึ่งมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่ฮ่องกง เป็นธนาคารพาณิชย์แห่งแรก ที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทย โดยมีจุดประสงค์เพื่อส่งเสริมกิจการค้าระหว่างประเทศ ปัจจุบันธนาคารแห่งนี้เปลี่ยนชื่อเป็น HSBC สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ถนนพระราม 4 เขตสีลม กรุงเทพฯ

2 ธันวาคม พ.ศ.2347 : นโปเลียน โบนาปาร์ต สถาปนาตนเองขึ้นเป็นจักรพรรดิฝรั่งเศส
นโปเลียน โบนาปาร์ต (Napoleon Bonaparte) สถาปนาตนเองขึ้นเป็นจักรพรรดิฝรั่งเศส    ภายใต้พระนามว่า “นโปเลียนที่ 1” โดยประกอบพิธีในมหาวิหารนอร์ตเตอร์ดาม (Notre Dame) กรุงปารีส ฝรั่งเศส ก่อนหน้านั้นนโปเลียนเคยเป็นนายพลในช่วงปฏิวัติฝรั่งเศส เคยดำรงตำแหน่งผู้ปกครองประเทศฝรั่งเศสมาตั้งแต่ปลายปี 2342 ก่อนจะได้เป็นจักรพรรดินโปเลียนที่ ในช่วงปี 2347-2357 ในสมัยนั้นจักพรรรดินโปเลียนได้ทำสงครามกับดินแดนต่างๆ จนสามารถเข้าปกครองดินแดนส่วนใหญ่ของยุโรป แล้วแต่งตั้งให้แม่ทัพและญาติพี่น้องขึ้นครองบัลลังก์ในราชอาณาจักรยุโรปหลายแห่ง แต่ก็เกิดสงครามอยู่ตลอดรัชสมัยเช่นกัน ส่งผลให้จักรวรรษนโปเลียนเรืองอำนาจอยู่เพียงไม่นานก็ล่มสลาย ในสงครามกับรัสเซียปี 2355

หนังสือเก่า