ประวัติความเป็นมาหอจดหมายเหตุ

สืบค้นเอกสารหอจดหมายเหตุ

ห้องหนังสือ


พิธีฉลองวัดแม่พระประจักษ์เมืองลูร์ด บางสะแก วันที่ 9 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1969

 
 
พระสังฆราชยวง นิตโย
เป็นประธานพิธีฉลองวัดแม่พระประจักษ์เมืองลูร์ด บางสะแก
วันที่ 9 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1969
 
จากหนังสือสารสาสน์ ปี ค.ศ.1969

วันนี้ในอดีต


3 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2462 : ประกาศใช้ พระราชบัญญัติองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก
ประกาศใช้ พระราชบัญญัติองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก เป็นการจัดตั้งองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก เพื่อทำหน้าที่ให้การสงเคราะห์ ทหารผ่านศึก และครอบครัวทหารผ่านศึกโดยตรง ต่อมาได้ออกพระราชบัญญัติเพิ่มเติมขยายการสงเคราะห์ไปถึงทหาร ตำรวจ ข้าราชการพลเรือน และพลเรือนที่ได้ทำหน้าที่ป้องกัน หรือปราบปรามการกระทำอันเป็นภัยต่อความมั่นคง หรือความปลอดภัยแห่งราชอาณาจักรทั้งภายในและภายนอกประเทศ กำหนดให้วันที่ ๓ ก.พ.ของทุกปีเป็นวันทหารผ่านศึก

หนังสือเก่า