ประวัติความเป็นมาหอจดหมายเหตุ

สืบค้นเอกสารหอจดหมายเหตุ

ห้องหนังสือ


พระสมณทูตลูนี่ เยี่ยมอัครสังฆมณฑลท่าแร่ - หนองแสง และสังฆมณฑลอุบลราชธานี

 
 
พระสมณทูตลูนี่
 
เยี่ยมอัครสังฆมณฑลท่าแร่ - หนองแสง และสังฆมณฑลอุบลราชธานี

History of the Church

ประวัติวัดในอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ   ขอเชิญร่วมฉลองอารามคาร์แมลกรุงเทพฯ
ฉลองนักบุญเทเรซา แห่งพระกุมารเยซู
วันเสาร์ที่ 1 ตุลาคม เวลา 16.30 น.
โดยพระคาร์ดินัลฟรังซิสเซเวียร์
เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช


 เชิญร่วมงานฉลองวัดแม่พระลูกประคำ กาลหว่าร์
วันอาทิตย์ที่ 2 ตุลาคม เวลา 10.00 น.
โดยพระอัครสังฆราชอันตนวีระเดช ใจเสรี
 


 ขอเชิญร่วมพิธีมิสซาระลึกถึง
พระอัครสังฆราชยอแซฟ ยวง นิตโย
โอกาสครบรอบ 24 ปี มรณภาพ
วันอาทิตย์ที่ 2 ตุลาคม เวลา 14.00 น.
ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ 


 
ฉลองวัดนักบุญเทเรซา หน้าโคก
วันเสาร์ที่ 8 ตุลาคม เวลา 10.30 น.
โดย พระสงฆ์โอกาสบวชครบ 50 ปี 
และพระสงฆ์โอกาสบวชครบ 25 ปี  


ภคินีคณะคาร์เมไลท์ สามพราน
ขอเชิญทุกท่านร่วมพิธีมิสซา
ฉลองนักบุญเทเรซา แห่งอาวิลา
วันอาทิตย์ที่ 9 ตุลาคม เวลา 10.30 น. 
โดยพระคาร์ดินัลฟรังซิสเซเวียร์
เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช

วันนี้ในอดีต

 

24 กันยายน พ.ศ.2516 : สะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า เริ่มเปิดการจราจรเป็นวันแรก
สะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า เริ่มเปิดการจราจรเป็นวันแรก สะพานแห่งนี้สร้างข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา เชื่อมต่อเขตพระนครกับเขตบางพลัด กทม. เริ่มก่อสร้างตั้งแต่วันที่ 4 สิงหาคม 2514 โดยความร่วมมือจากรัฐบาลญี่ปุ่น ในการออกแบบและให้เงินช่วยเหลือ ออกแบบและก่อสร้างโดยบริษัท OBAYACHI-GUMI CO.,LTD. และ บริษัท SUMITOMO CONSTRUCTION CO.,LTD. เป็นสะพานแบบคอนกรีตอัดแรงชนิดต่อเนื่อง มีจำนวนช่องทางรถวิ่ง 6 ช่องทาง กว้าง 26.60 เมตร ยาว 622 เมตร สูง 11.50 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลาง ใช้งบประมาณในการก่อสร้าง 117,631,024.98 บาท ได้รับพระราชทานนามว่า "สะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า" เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว กรมพระราชวังบวรสถานมงคล ในรัชสมัยรัชกาลที่ 4 เนื่องจากพื้นที่ของสะพานฝั่งพระนครเคยเป็นเขตของพระราชวังบวรสถานมงคล

24 กันยายน พ.ศ.2491 : วันก่อตั้งบริษัท ฮอนด้า มอเตอร์
วันก่อตั้งบริษัท ฮอนด้า มอเตอร์ (Honda Motor) บริษัทผลิตรถยนต์จากประเทศญี่ปุ่น ก่อตั้งโดย โซอิชิโร ฮอนดะ (Soichiro Honda) วิศวกรชาวญี่ปุ่น บริษัทแห่งนี้ผลิตรถยนต์, รถบรรทุก, รถจักรยานยนต์, หุ่นยนต์และเครื่องจักรอุตสาหกรรมหนักอีกหลายประเภท สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ฮอนด้าเริ่มรุกตลาดโลกโดยการผลิตจักรยานยนต์ และเริ่มประสบความสำเร็จจากรถยนต์ฮอนด้า ซีวิค ซึ่งเริ่มออกขายในปี 2515 และฮอนด้าแอคคอร์ด ในปี 2519 ต่อมาในปี 2529 ฮอนด้าได้สร้างยี่ห้อใหม่ในสหรัฐอเมริกา คือ "แอคิวร่า" (Acura) ซึ่งเป็นยี่ห้อรถญี่ปุ่นรายแรกที่ไปเปิดรถยี่ห้อใหม่ในอเมริกา

24 กันยายน พ.ศ.2472 : สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ทิวงคต
"วันมหิดล" สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ทิวงคตด้วยโรคตับอักเสบ ที่โรงพยาบาลศิริราช พระชนมายุ 38 ชันษา พระนามเดิมคือ "สมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลอดุลยเดช" พระองค์ทรงเป็นพระบิดาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 8 และรัชกาลที่ 9 ทรงมีคุณูปการแก่กิจการแพทย์สมัยใหม่ของไทยเป็นอย่างมาก ประชาชนมักคุ้นเคยกับพระนาม "กรมหลวงสงขลานครินทร์" ส่วนชาวต่างประเทศเรียกพระนามว่า "เจ้าฟ้ามหิดล" ต่อมาวันที่ 24 กันยายน 2494 ได้มีการประกาศอย่างเป็นทางการให้วันนี้เป็น "วันมหิดล"

หนังสือเก่า