องค์ที่ 121-140

Display # 
Title Author Hits
องค์ที่ 121 สมเด็จพระสันตะปาปานักบุญลันดุส (St. Landus ค.ศ.913-914) Written by หอจดหมายเหตุ 1280
องค์ที่ 122 สมเด็จพระสันตะปาปานักบุญยอห์น ที่ 10 (St. John X ค.ศ.914-928) Written by หอจดหมายเหตุ 1315
องค์ที่ 123 สมเด็จพระสันตะปาปานักบุญเลโอ ที่ 6 (St. Leo VI ค.ศ.928) Written by หอจดหมายเหตุ 1425
องค์ที่ 124 สมเด็จพระสันตะปาปานักบุญสเตเฟน ที่ 8 (St. Stephen VIII ค.ศ. 928-931) Written by หอจดหมายเหตุ 1392
องค์ที่ 125 สมเด็จพระสันตะปาปานักบุญยอห์น ที่ 11 (St. John XI ค.ศ. 913-935) Written by หอจดหมายเหตุ 1391
องค์ที่ 126 สมเด็จพระสันตะปาปานักบุญเลโอ ที่ 7 (St. Leo VIII ค.ศ. 936-939) Written by หอจดหมายเหตุ 1415
องค์ที่ 127 สมเด็จพระสันตะปาปานักบุญสเตเฟน ที่ 9 (St. stephen IX ค.ศ. 939-942) Written by หอจดหมายเหตุ 1197
องค์ที่ 128 สมเด็จพระสันตะปาปานักบุญมารินุส ที่ 2 (St. Marinus II ค.ศ. 942-946 Written by หอจดหมายเหตุ 1344
องค์ที่ 129 สมเด็จพระสันตะปาปานักบุญอกาเปตุส ที่ 2 (St. Agapetus II ค.ศ. 946-955) Written by หอจดหมายเหตุ 1412
องค์ที่ 130 สมเด็จพระสันตะปาปานักบุญยอห์น ที่ 12 (St.John XII ค.ศ. 955-963) Written by หอจดหมายเหตุ 1631

Page 1 of 2