องค์ที่ 121-140

Display # 
Title Author Hits
องค์ที่ 121 สมเด็จพระสันตะปาปาลันดุส (Pope Landus ค.ศ.913-914) Written by หอจดหมายเหตุ 1710
องค์ที่ 122 สมเด็จพระสันตะปาปายอห์น ที่ 10 (Pope John X ค.ศ.914-928) Written by หอจดหมายเหตุ 1718
องค์ที่ 123 สมเด็จพระสันตะปาปาเลโอ ที่ 6 (Pope Leo VI ค.ศ.928) Written by หอจดหมายเหตุ 1863
องค์ที่ 124 สมเด็จพระสันตะปาปาสเตเฟน ที่ 8 (Pope Stephen VIII ค.ศ. 928-931) Written by หอจดหมายเหตุ 1804
องค์ที่ 125 สมเด็จพระสันตะปาปายอห์น ที่ 11 (Pope John XI ค.ศ. 913-935) Written by หอจดหมายเหตุ 1821
องค์ที่ 126 สมเด็จพระสันตะปาปาเลโอ ที่ 7 (Pope Leo VIII ค.ศ. 936-939) Written by หอจดหมายเหตุ 1826
องค์ที่ 127 สมเด็จพระสันตะปาปาสเตเฟน ที่ 9 (Pope stephen IX ค.ศ. 939-942) Written by หอจดหมายเหตุ 1596
องค์ที่ 128 สมเด็จพระสันตะปาปามารินุส ที่ 2 (Pope Marinus II ค.ศ. 942-946 Written by หอจดหมายเหตุ 1737
องค์ที่ 129 สมเด็จพระสันตะปาปาอกาเปตุส ที่ 2 (Pope Agapetus II ค.ศ. 946-955) Written by หอจดหมายเหตุ 1815
องค์ที่ 130 สมเด็จพระสันตะปาปายอห์น ที่ 12 (Pope John XII ค.ศ. 955-963) Written by หอจดหมายเหตุ 2160

Page 1 of 2