วัดเซนต์หลุยส์

1.

หนังสือประวัติวัด

 

2.

พระสังฆราช หลุยส์ เวย์ ซื้อที่ดิน

1896

3.

ฯพณฯ หลุยส์ โชแรง  บอกบุญ

1955

4.

วางศิลากฤษ์วัด

1956

5.

พิธีเสกวัด

1957

6.

ลำดับเจ้าอาวาส และผู้ช่วยเจ้าอาวาส

1957-1989

7.

หนังสือโอกาสครบรอบ 25 ปี

 

8.

ชีท ประวัติวัด

 

9.

ชีท เพลงโมทนาคุณพระเป็นเจ้า

 

10.

ชีท เพลงวันคล้ายสมณภิเษก P.2

1999

11.

ชีท รายชื่อเจ้าอาวาสวัด

 

12.

สารวัด

1989-2006

13.

แผ่นผับประวัติวัด ไทย

 

14.

แผ่นผับประวัติวัด English