ตารางเทียบสมัยการปกครองสังฆมณฑลราชบุรี

Display # 
Title Author Hits
พระสังฆราชกาเยตาโน ปาซอตตี Written by หอจดหมายเหตุ 2765
พระสังฆราช เปโตร คาเร็ตโต Written by หอจดหมายเหตุ 3746
พระสังฆราช โรเบิร์ต รัตน์ บำรุงตระกูล Written by หอจดหมายเหตุ 3229
พระสังฆราช ยอแซฟ เอก ทับปิง Written by หอจดหมายเหตุ 2901
พระสังฆราช ยอห์น บอสโก มนัส จวบสมัย Written by หอจดหมายเหตุ 3547