วัดพระแม่สกลสงเคราะห์

1.

หนังสือโอกาสสุวรรณสมโภชวัดหลังแรก 

  1933-1983

2.

หนังสือโอกาสเปิด-เสกวัดหลังที่ 2

  1992

3.

ชีท ประวัติวัด