องค์ที่ 141-160

Display # 
Title Author Hits
องค์ที่ 141 สมเด็จพระสันตะปาปานักบุญยอห์น ที่ 18 (St. John XVIII ค.ศ.1004-1009) Written by หอจดหมายเหตุ 1205
องค์ที่ 142 สมเด็จพระสันตะปาปานักบุญเซอร์จีอุส ที่ 4 (St. Sergius IV ค.ศ.1009-1012) Written by หอจดหมายเหตุ 1414
องค์ที่ 143 สมเด็จพระสันตะปาปานักเบเนดิก ที่ 8 (St.Benedict VIII ค.ศ.1012-1024) Written by หอจดหมายเหตุ 1232
องค์ที่ 144 สมเด็จพระสันตะปาปานักบุญยอห์น ที่ 19 (St. John XIX ค.ศ.1024-1032) Written by หอจดหมายเหตุ 1345
องค์ที่ 145 (รอบที่ 1) สมเด็จพระสันตะปาปานักบุญเบเนดิก ที่ 9 (St. Benedict IX ค.ศ.1032-1044) Written by หอจดหมายเหตุ 1550
องค์ที่ 146 สมเด็จพระสันตะปาปานักบุญซิลเวสเตอร์ ที่ 3 (St. Sylvester III ค.ศ.1045) Written by หอจดหมายเหตุ 1621
องค์ที่ 147 (รอบที่ 2) สมเด็จพระสันตะปาปานักบุญเบเนดิก ที่ 9 (St. Benedict IX ค.ศ.1045) Written by หอจดหมายเหตุ 1189
องค์ที่ 148 สมเด็จพระสันตะปาปานักบุญเกรโกรี ที่ 6 (St. Gregory VI ค.ศ.1045-1046) Written by หอจดหมายเหตุ 1250
องค์ที่ 149 สมเด็จพระสันตะปาปานักบุญเคลเมนต์ ที่ 2 (St. Clement II ค.ศ.1046-1047) Written by หอจดหมายเหตุ 1519
องค์ที่ 150 (รอบที่ 3) สมเด็จพระสันตะปาปานักบุญเบเนดิก ที่ 9 (St. Benedict IX ค.ศ.1047) Written by หอจดหมายเหตุ 1346

Page 1 of 2