องค์ที่ 141-160

Display # 
Title Author Hits
องค์ที่ 141 สมเด็จพระสันตะปาปายอห์น ที่ 18 (Pope John XVIII ค.ศ.1004-1009) Written by หอจดหมายเหตุ 1516
องค์ที่ 142 สมเด็จพระสันตะปาปาเซอร์จีอุส ที่ 4 (Pope Sergius IV ค.ศ.1009-1012) Written by หอจดหมายเหตุ 1761
องค์ที่ 143 สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิก ที่ 8 (Pope Benedict VIII ค.ศ.1012-1024) Written by หอจดหมายเหตุ 1582
องค์ที่ 144 สมเด็จพระสันตะปาปายอห์น ที่ 19 (Pope John XIX ค.ศ.1024-1032) Written by หอจดหมายเหตุ 1678
องค์ที่ 145 (รอบที่ 1) สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิก ที่ 9 (Pope Benedict IX ค.ศ.1032-1044) Written by หอจดหมายเหตุ 1949
องค์ที่ 146 สมเด็จพระสันตะปาปาซิลเวสเตอร์ ที่ 3 (Pope Sylvester III ค.ศ.1045) Written by หอจดหมายเหตุ 1979
องค์ที่ 147 (รอบที่ 2) สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิก ที่ 9 (Pope Benedict IX ค.ศ.1045) Written by หอจดหมายเหตุ 1496
องค์ที่ 148 สมเด็จพระสันตะปาปาเกรโกรี ที่ 6 (Pope Gregory VI ค.ศ.1045-1046) Written by หอจดหมายเหตุ 1609
องค์ที่ 149 สมเด็จพระสันตะปาปาเคลเมนต์ ที่ 2 (Pope Clement II ค.ศ.1046-1047) Written by หอจดหมายเหตุ 1881
องค์ที่ 150 (รอบที่ 3) สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิก ที่ 9 (Pope Benedict IX ค.ศ.1047) Written by หอจดหมายเหตุ 1651

Page 1 of 2