องค์ที่ 41-60

Display # 
Title Author Hits
องค์ที่ 41 สมเด็จพระสันตะปาปานักบุญโซซิมุส (Pope St. Zosimus ค.ศ. 417-418) Written by หอจดหมายเหตุ 1533
องค์ที่ 42 สมเด็จพระสันตะปาปานักบุญโบนิฟาส ที่ 1 (Pope St. Boniface I ค.ศ. 419-422) Written by หอจดหมายเหตุ 1607
องค์ที่ 43 สมเด็จพระสันตะปาปานักบุญเชเลสทีน ที่ 1 (Pope St. Celestine I ค.ศ. 422-432) Written by หอจดหมายเหตุ 1576
องค์ที่ 44 สมเด็จพระสันตะปาปานักบุญซิกตุส ที่ 3 (Pope St. Sixtus III) ค.ศ. 432-440 Written by หอจดหมายเหตุ 1561
องค์ที่ 45 สมเด็จพระสันตะปาปานักบุญเลโอ ที่ 1 (Pope St. Leo I, The Great ค.ศ. 440-461) Written by หอจดหมายเหตุ 1663
องค์ที่ 46 สมเด็จพระสันตะปาปานักบุญฮิลารีอุส (Pope St. Hilarius ค.ศ. 461-468) Written by หอจดหมายเหตุ 1697
องค์ที่ 47 สมเด็จพระสันตะปาปานักบุญซิมปลีชีอุส (Pope St. Simplicius ค.ศ. 468-483) Written by หอจดหมายเหตุ 1590
องค์ที่ 48 สมเด็จพระสันตะปาปานักบุญเฟลิกซ์ ที่ 2 (Pope St. Felix II ค.ศ. 483-492) Written by หอจดหมายเหตุ 1654
องค์ที่ 49 สมเด็จพระสันตะปาปานักบุญเจลาซีอุส ที่ 1 (Pope St.Gelasius I ค.ศ.492-496) Written by หอจดหมายเหตุ 1749
องค์ที่ 50 สมเด็จพระสันตะปาปานักบุญอานัสตาซีอุส ที่ 2 (Pope Anastasius II ค.ศ.496-498) Written by หอจดหมายเหตุ 1600

Page 1 of 2