วัดอัครเทวดาราฟาแอล (ปากน้ำ)

1.

หนังสือประวัติวัด           

1888-1987

2.

หนังสืออนุสรณ์ 100 ปี วัด           

1888-1988

3.

ชีท เพลง      

 2000-2003