องค์ที่ 101-120

Display # 
Title Author Hits
องค์ที่ 101 สมเด็จพระสันตะปาปาเกรโกรี ที่ 4 (Pope Gregory IV ค.ศ.827-844) Written by หอจดหมายเหตุ 2013
องค์ที่ 102 สมเด็จพระสันตะปาปาเซอร์จีอุส ที่ 2 (Pope Sergius II ค.ศ.844-847) Written by หอจดหมายเหตุ 1679
องค์ที่ 103 สมเด็จพระสันตะปาปานักบุญเลโอ ที่ 4 (Pope St. Leo IV ค.ศ.847-855) Written by หอจดหมายเหตุ 1995
องค์ที่ 104 สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิก ที่ 3 (Pope Benedic III ค.ศ.855-858) Written by หอจดหมายเหตุ 1920
องค์ที่ 105 สมเด็จพระสันตะปาปานักบุญนิโคลัส ที่ 1(ผู้ยิ่งใหญ่) (Pope St. Nicholas I (The Great) ค.ศ.858-867) Written by หอจดหมายเหตุ 1890
องค์ที่ 106 สมเด็จพระสันตะปาปาอาเดรียน ที่ 2 (Pope Adrian II ค.ศ.867-872) Written by หอจดหมายเหตุ 1743
องค์ที่ 107 สมเด็จพระสันตะปาปายอห์น ที่ 8 (Pope John VIII ค.ศ.872-882) Written by หอจดหมายเหตุ 1995
องค์ที่ 108 สมเด็จพระสันตะปาปามารินุส ที่ 1 (Pope Marinus I ค.ศ.882-884) Written by หอจดหมายเหตุ 1956
องค์ที่ 109 สมเด็จพระสันตะปาปานักบุญอาเดรียน ที่ 3 (Pope St. Adrian 3 ค.ศ.884-885) Written by หอจดหมายเหตุ 1768
องค์ที่ 110 สมเด็จพระสันตะปาปาสเตเฟนที่ 6 (Pope Stephen VI ค.ศ.885-891) Written by หอจดหมายเหตุ 1705

Page 1 of 2