คณะนักบวชหญิง

Display # 
Title Author Hits
คณะธรรมทูตซาเวเรียนแห่งพระนางมารี Written by หอจดหมายเหตุ 1486
ภคินีไม่สวมรองเท้าคณะพระนางพรหมจารีย์มารีย์แห่งภูเขาคาร์แมล –นครสวรรค์ Written by หอจดหมายเหตุ 1346
คณะคาร์เมไลท์มิชชันนารี Written by หอจดหมายเหตุ 1271
คณะธิดานักบุญเปาโล Written by หอจดหมายเหตุ 1289
คณะซิสเตอร์ออกัสตินแห่งแม่พระแห่งความบรรเทาใจ Written by หอจดหมายเหตุ 1173
คณะกลาริส กาปูชิน-โพนสูง Written by หอจดหมายเหตุ 1169
ภคินีไม่สวมรองเท้าคณะพระนางพรหมจารีย์มารีย์แห่งภูเขาคาร์แมล –สามพราน Written by หอจดหมายเหตุ 1219
คณะธิดามารีย์ผู้ปฏิสนธินิรมล นครราชสีมา Written by หอจดหมายเหตุ 1341
คณะกลาริส กาปูชิน -สุราษฎร์ธานี Written by หอจดหมายเหตุ 1376
คณะแม่พระถวายองค์ในพระวิหาร Written by หอจดหมายเหตุ 1405

Page 1 of 5