คณะนักบวชหญิง

Display # 
Title Author Hits
คณะธรรมทูตซาเวเรียนแห่งพระนางมารี Written by หอจดหมายเหตุ 1773
ภคินีไม่สวมรองเท้าคณะพระนางพรหมจารีย์มารีย์แห่งภูเขาคาร์แมล –นครสวรรค์ Written by หอจดหมายเหตุ 1462
คณะคาร์เมไลท์มิชชันนารี Written by หอจดหมายเหตุ 1399
คณะธิดานักบุญเปาโล Written by หอจดหมายเหตุ 1420
คณะซิสเตอร์ออกัสตินแห่งแม่พระแห่งความบรรเทาใจ Written by หอจดหมายเหตุ 1299
คณะกลาริส กาปูชิน-โพนสูง Written by หอจดหมายเหตุ 1305
ภคินีไม่สวมรองเท้าคณะพระนางพรหมจารีย์มารีย์แห่งภูเขาคาร์แมล –สามพราน Written by หอจดหมายเหตุ 1337
คณะธิดามารีย์ผู้ปฏิสนธินิรมล นครราชสีมา Written by หอจดหมายเหตุ 1451
คณะกลาริส กาปูชิน -สุราษฎร์ธานี Written by หอจดหมายเหตุ 1512
คณะแม่พระถวายองค์ในพระวิหาร Written by หอจดหมายเหตุ 1552

Page 1 of 5