คณะนักบวชหญิง

Display # 
Title Author Hits
คณะธรรมทูตซาเวเรียนแห่งพระนางมารี Written by หอจดหมายเหตุ 1913
ภคินีไม่สวมรองเท้าคณะพระนางพรหมจารีย์มารีย์แห่งภูเขาคาร์แมล –นครสวรรค์ Written by หอจดหมายเหตุ 1550
คณะคาร์เมไลท์มิชชันนารี Written by หอจดหมายเหตุ 1492
คณะธิดานักบุญเปาโล Written by หอจดหมายเหตุ 1489
คณะซิสเตอร์ออกัสตินแห่งแม่พระแห่งความบรรเทาใจ Written by หอจดหมายเหตุ 1394
คณะกลาริส กาปูชิน-โพนสูง Written by หอจดหมายเหตุ 1385
ภคินีไม่สวมรองเท้าคณะพระนางพรหมจารีย์มารีย์แห่งภูเขาคาร์แมล –สามพราน Written by หอจดหมายเหตุ 1416
คณะธิดามารีย์ผู้ปฏิสนธินิรมล นครราชสีมา Written by หอจดหมายเหตุ 1531
คณะกลาริส กาปูชิน -สุราษฎร์ธานี Written by หอจดหมายเหตุ 1605
คณะแม่พระถวายองค์ในพระวิหาร Written by หอจดหมายเหตุ 1625

Page 1 of 5