ประวัติวัดในอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ เขต 2

Display # 
Title Author Hits
วัดคอนเซ็ปชัญ Written by หอจดหมายเหตุ 13880
วัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ สามเสน Written by หอจดหมายเหตุ 20795
วัดแม่พระฟาติมา (ดินแดง) Written by หอจดหมายเหตุ 9962
วัดพระชนนีของพระเป็นเจ้า (รังสิต) Written by หอจดหมายเหตุ 5074
วัดพระแม่มหาการุณย์ (เมืองนนท์) Written by หอจดหมายเหตุ 6963
วัดพระมารดานิจจานุเคราะห์ (คลองจั่น) Written by หอจดหมายเหตุ 5383
วัดนักบุญมาร์โก Written by หอจดหมายเหตุ 4378
วัดอัครเทวดามีคาแอล (สะพานใหม่) Written by หอจดหมายเหตุ 10856
วัดแม่พระกุหลาบทิพย์ (ลาดพร้าว) Written by หอจดหมายเหตุ 6413
วัดมารีย์สวรรค์ ดอนเมือง Written by หอจดหมายเหตุ 5095

Page 1 of 2