องค์ที่ 161-180

Display # 
Title Author Hits
องค์ที่ 161 สมเด็จพระสันตะปาปานักบุญเจลาซีอุส ที่ 2 (St. Gelasius II ค.ศ.1118-1119) Written by หอจดหมายเหตุ 1251
องค์ที่ 162 สมเด็จพระสันตะปาปานักบุญกัลลิสตุส ที่ 2 (St. Callistus II ค.ศ.1119-1124) Written by หอจดหมายเหตุ 1290
องค์ที่ 163 สมเด็จพระสันตะปาปาโฮโนริอุส ที่ 2 (Pope Honorius II ค.ศ.1124-1130) Written by หอจดหมายเหตุ 1297
องค์ที่ 164 สมเด็จพระสันตะปาปาอินโนเซนต์ ที่ 2 (Pope Innocent II ค.ศ.1130-1143) Written by หอจดหมายเหตุ 1489
องค์ที่ 165 สมเด็จพระสันตะปาปาเซเลสทีน ที่ 2 (Pope Celestine II ค.ศ. 1143-1144) Written by หอจดหมายเหตุ 1284
องค์ที่ 166 สมเด็จพระสันตะปาปาลูซิอุส ที่ 2 (Lucius II ค.ศ.1144-1145) Written by หอจดหมายเหตุ 1437
องค์ที่ 167 สมเด็จพระสันตะปาปาบุญราศียูจีนี ที่ 3 (Bl. Eugene III ค.ศ. 1145-1153) Written by หอจดหมายเหตุ 1123
องค์ที่ 168 สมเด็จพระสันตะปาปาอานัสตาซิอุส ที่ 4 (Pope Anastasius VI ค.ศ.1153-1154) Written by หอจดหมายเหตุ 1310
องค์ที่ 169 สมเด็จพระสันตะปาปาอาเดรียน ที่ 4 (Pope Adrian IV ค.ศ. 1154-1159) Written by หอจดหมายเหตุ 1100
องค์ที่ 170 สมเด็จพระสันตะปาปาอเล็กซานเดอร์ ที่ 3 (Pope Alexander III ค.ศ.1159-1181) Written by หอจดหมายเหตุ 1505

Page 1 of 2