ตารางเทียบสมัยการปกครองสังฆมณฑลนครสวรรค์

Display # 
Title Author Hits
พระสังฆราช ยอแซฟ พิบูลย์ วิสิฐนนทชัย Written by หอจดหมายเหตุ 180
พระสังฆราชมิแชล ลังเยร์ Written by หอจดหมายเหตุ 3308
พระสังฆราช ยอแซฟ บรรจง อารีพรรค Written by หอจดหมายเหตุ 2704