เอกสารวัดในอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

Display # 
Title Author Hits
วัดราชินีแห่งสันติสุข (ซ.101) Written by หอจดหมายเหตุ 1087
วัดเซนต์แอนโทนี Written by หอจดหมายเหตุ 1077
วัดพระกุมารเยซู (กม.8) Written by หอจดหมายเหตุ 1138
วัดเซนต์ร็อค Written by หอจดหมายเหตุ 1070
วัดพระมหาไถ่ Written by หอจดหมายเหตุ 1036
วัดนักบุญเปาโล (บ้านนา) Written by หอจดหมายเหตุ 1037
วัดคอนเซ็ปชัญ Written by หอจดหมายเหตุ 1117
วัดนักบุญยอแซฟ (หนองรี) Written by หอจดหมายเหตุ 1050
วัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ Written by หอจดหมายเหตุ 1162
วัดนักบุญเปโตร Written by หอจดหมายเหตุ 1089

Page 2 of 4