วัดแม่พระประจักษ์เมืองลูร์ด (บางสะแก)

1.

หนังสือประวัติวัด                                                                   

1900-1987

2.

หนังสืออนุสรณ์เสกศาลาแม่พระเมืองลูร์ด                                   

1980

3.

หนังสืออนุสรณ์ครบรอบ 14 ปีวัด                                              

1977

4.

หนังสืออนุสรณ์หิรัญสมโภชวัด                                                   

1989

5.

ชีท ประวัติวัด

 

6.

ชีทเพลง                               

2004

7.

อุดมศานต์ ครบรอบ 20 ปี วัด                                                      

1983