องค์ที่ 81-100

Display # 
Title Author Hits
องค์ที่ 81 สมเด็จพระสันตะปาปานักบุญเบเนดิก ที่ 2 (Pope St. Benedict II ค.ศ.684-685) Written by หอจดหมายเหตุ 1698
องค์ที่ 82 สมเด็จพระสันตะปาปายอห์น ที่ 5 (Pope John V ค.ศ.685-686) Written by หอจดหมายเหตุ 1678
องค์ที่ 83 สมเด็จพระสันตะปาปาโคนอน (Pope Conon ค.ศ.686-687) Written by หอจดหมายเหตุ 1592
องค์ที่ 84 สมเด็จพระสันตะปาปานักบุญเซอร์จีอุส ที่ 1 (Pope St. Sergius I ค.ศ.687-701) Written by หอจดหมายเหตุ 1544
องค์ที่ 85 สมเด็จพระสันตะปาปายอห์น ที่ 6 (Pope John VI ค.ศ.701-705) Written by หอจดหมายเหตุ 1723
องค์ที่ 86 สมเด็จพระสันตะปาปายอห์น ที่ 7 (Pope John VII ค.ศ.705-707) Written by หอจดหมายเหตุ 1586
องค์ที่ 87 สมเด็จพระสันตะปาปาซิซินนิอุส (Pope Sisinnius ค.ศ.708) Written by หอจดหมายเหตุ 1646
องค์ที่ 88 สมเด็จพระสันตะปาปาคอนสแตนติน (Pope Constantine ค.ศ.708-715) Written by หอจดหมายเหตุ 1799
องค์ที่ 89 สมเด็จพระสันตะปาปานักบุญเกรโกรี ที่ 2 (Pope St. Gregory II ค.ศ.715-731) Written by หอจดหมายเหตุ 1682
องค์ที่ 90 สมเด็จพระสันตะปาปานักบุญเกรโกรี ที่ 3 (Pope St. Gregory III ค.ศ.731-741) Written by หอจดหมายเหตุ 1804

Page 1 of 2