ประวัติวัดในอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ เขต 5

Display # 
Title Author Hits
วัดนักบุญเปโตร (สามพราน) Written by หอจดหมายเหตุ 13765
วัดพระตรีเอกภาพ (หนองหิน) Written by หอจดหมายเหตุ 5380
วัดพระคริสตกษัตริย์ (นครปฐม) Written by หอจดหมายเหตุ 5111
วัดนักบุญอันนา (ท่าจีน) Written by หอจดหมายเหตุ 7750
วัดนักบุญอันเดร (บางภาษี) Written by หอจดหมายเหตุ 3756
วัดนักบุญมัทธิว (ทุ่งลูกนก) Written by หอจดหมายเหตุ 2888
วัดพระเยซูเจ้าเสด็จขึ้นสวรรค์ Written by หอจดหมายเหตุ 3065