เอกสารวัดในอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

Display # 
Title Author Hits
วัดแม่พระฟาติมา (ดินแดง) Written by หอจดหมายเหตุ 1105
วัดพระตรีเอกภาพ (หนองหิน) Written by หอจดหมายเหตุ 1059
วัดอัครเทวดามีคาแอล (สะพานใหม่) Written by หอจดหมายเหตุ 1040
วัดพระคริสตกษัตริย์ Written by หอจดหมายเหตุ 1007
วัดพระชนนีของพระเป็นเจ้า (รังสิต) Written by หอจดหมายเหตุ 1078
วัดนักบุญอันนา (ท่าจีน) Written by หอจดหมายเหตุ 1053
วัดพระแม่มหาการุณย์ (เมืองนนท์) Written by หอจดหมายเหตุ 1010
วัดนักบุญอันเดร (บางภาษี) Written by หอจดหมายเหตุ 1054
วัดนักบุญมาร์โก (ปทุม) Written by หอจดหมายเหตุ 1120
วัดมารีย์สมภพ (บ้านแพน) Written by หอจดหมายเหตุ 1115

Page 3 of 4