อาสนวิหารอัสสัมชัญ

1.

ชีท ลูกวัดที่บวชเป็นพระสงฆ์

 

2.

ชีท ประวัติวัด

 

3.

ชีท รัชกาลที่ 8 เสด็จเยี่ยม วัด

 

4.

ชีท ประวัติความเป็นมาของวัด

1809

5.

ชีท ประวัติป่าช้าสีลม

 

6.

ชีท รายชื่อเจ้าอาวาส และผู้ช่วยเจ้าอาวาส

 

7.

ชีท พระสังฆราช และพระสงฆ์ ที่ฝังใต้วัด

1864

8.

ชีท สรุปรายงานประจำปี วัด

1906

9.

ชีท เหตุการณ์วัด บันทึกโดยคณะ M.E.P

 

10.

ชีท เพลงสมโภชแม่พระรับเกียรติฯ

1982

11.

ชีท เพลงสมโภชแม่พระรับเกียรติฯ

2003

12.

ชีท เพลงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่

2000

13.

ชีท เพลงส่งท้ายปีเก่า ปิติมหาการุญ

2001

14.

ชีท เพลงสมโภชแม่พระรับเกียรติฯ

 

15.

ชีท เพลงสมโภชแม่พระรับเกียรติฯ

 

16.

ชีท เพลงสมโภชพระคริสตสมภพ

 

17.

อัสสัมชัญ สังสรรค์

 

18.

ชีท รายนามผู้บริจาคจัดพิมพ์หนังสือวัชราสมโภช

 

19.

ชีท รูปวัด (วัดเก่า)

 

20.

อุดมสาร พระบรมฯเสด็จวัดอัสสัมชัญ

2003

21.

อุดมสาร การร่วมใจส่งเสริมสันติภาพโลก

2002

22.

ชีทเพลง พิธีร่วมใจส่งเสริมสันติภาพโลก

2002

23.

หนังสือพิมพ์ต่างประเทศ

2002

24.

ชีทเพลง ฉลองวัด

2004

25.

ชีทเพลง สมโภชพระนางมารียรับเกียรติขั้นสวรรค์

2006

26.

ชีทเพลง คริสตมาส

2006

27.

บทภาวนาผู้ที่ประสบภัย คลืนยักษ์ สึนามิและแผนผังภายใน

2005

28.

ชีท เพลง พิธีเปิดปี ปีติมหาการุณย์

1999

29.

สารวัด

2004-2006

30.

แปลนภายใน และภายนอก

 

31.

ชีทเพลง ฉลองวัด

 

32.

ชีทเพลง ฉลองวัด

2006

33.

ชีทเพลง โอกาสครบรอบ 1 ปี สันตะสมัย

2006