ประวัติวัดในอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ เขต 3

Display # 
Title Author Hits
วัดนักบุญยูดา อัครสาวก (ชินเขต) Written by หอจดหมายเหตุ 183
วัดอัครเทวดาคาเบรียล Written by หอจดหมายเหตุ 89
วัดซางตาครู้ส (กุฎจีน) Written by หอจดหมายเหตุ 16743
วัดดวงหทัยนิรมลของแม่พระ (ปากลัด) Written by หอจดหมายเหตุ 6025
วัดแม่พระประจักษ์เมืองลูร์ด (บางสะแก) Written by หอจดหมายเหตุ 5707
วัดธรรมาสน์นักบุญเปโตร (บางเชือกหนัง) Written by หอจดหมายเหตุ 7390
วัดพระแม่สกลสงเคราะห์ (บางบัวทอง) Written by หอจดหมายเหตุ 7561
วัดศีลมหาสนิท (ตลิ่งชัน) Written by หอจดหมายเหตุ 10081
วัดนักบุญหลุยส์ มารี (บางแค) Written by หอจดหมายเหตุ 3633