องค์ที่ 61-80

Display # 
Title Author Hits
องค์ที่ 61 สมเด็จพระสันตะปาปายอห์น ที่ 3 (Pope John III ค.ศ.561-574) Written by หอจดหมายเหตุ 1691
องค์ที่ 62 สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิก ที่ 1 (Pope Benedict I ค.ศ.575-579 ) Written by หอจดหมายเหตุ 1701
องค์ที่ 63 สมเด็จพระสันตะปาปาเปลาจิอุส ที่ 2 (Pope Pelagius II ค.ศ.579-590) Written by หอจดหมายเหตุ 1611
องค์ที่ 64 สมเด็จพระสันตะปาปานักบุญเกรโกรี ที่ 1 (ผู้ยิ่งใหญ่) (Pope St. Gregory I (The Great) ค.ศ. 590-604) Written by หอจดหมายเหตุ 2759
องค์ที่ 65 สมเด็จพระสันตะปาปาซาบินิอานุส (Pope Sabinianus ค.ศ.604-606) Written by หอจดหมายเหตุ 1674
องค์ที่ 66 สมเด็จพระสันตะปาปาโบนิฟาส ที่ 3 (Pope Boniface III ค.ศ.607) Written by หอจดหมายเหตุ 1642
องค์ที่ 67 สมเด็จพระสันตะปาปานักบุญโบนิฟาส ที่ 4 (Pope St. Boniface IV ค.ศ.608-615) (ฉลอง 8 พฤษภาคม) Written by หอจดหมายเหตุ 1611
องค์ที่ 68 สมเด็จพระสันตะปาปานักบุญอาเดโอดาตุส (Pope St. Adeodatus ค.ศ.615-618) Written by หอจดหมายเหตุ 1611
องค์ที่ 69 สมเด็จพระสันตะปาปาโบนิฟาส ที่ 5 (Pope Boniface V ค.ศ.619-625) Written by หอจดหมายเหตุ 1695
องค์ที่ 70 สมเด็จพระสันตะปาปาโฮโนริอุส ที่ 1 (Pope Honorius I ค.ศ.625-638) Written by หอจดหมายเหตุ 1753

Page 1 of 2