วัดนักบุญยวงบัปติสตา (เจ้าเจ็ด)

 

1.

หนังสืออนุสรณ์เปิด-เสกวัด  (วัดหลังที่ 3)

1994

2.

ชีท ประวัติวัด

 

3.

ชีทเพลง

2004

4.

ชีทเพลงและพิธีวางศิลาฤกษ์ และเทิดเกียรติ

 

5.

อุดมศานต์ สุวรรณสมโภชวัด

1930-1980