วัดดวงหทัยนิรมลของแม่พระ (ปากลัด)

1.

ชีท ประวัติวัด

 

2.

ชีท ลำดับเจ้าอาวาสในอดีต-ปัจจุบัน

 

3.

ชีท เพลงโอกาสฉลองหิรัญสมโภช                         

1982

4.

ชีท เพลงฉลองวัด

 

5.

เอกสารการก่อสร้างวัดหลังปัจจุบัน

 

6.

หนังสือ 50 ปี                                                               

1957-2007