วัดแม่พระกุหลาบทิพย์

1.

หนังสือโอกาสเปิด-เสกวัดใหม่       

 2001

2.

ชีท ประวัติวัด

 

3.

อุดมสาร  (โอกาสเปิด-เสกวัดใหม่)                                               

 2001

4.

ชีท เพลง                                                                    

 2003

5.

แผ่นพับประวัติวัด

 

6.

ชีทเพลง                                                         

2005-2006