วัดแม่พระประจักษ์แห่งภูเขาคาร์แมล (สองพี่น้อง)

 
 
วัดแม่ประจักษ์ สองพี่น้อง สุพรรณบุรี
 
ตั้งอยู่เลขที่ 14   หมู่ 4   ต.ต้นตาล   อ.สองพี่น้อง   จังหวัดสุพรรณบุรี   72110
โทร. 0-3554-2608  FAX: 0-3554-2609
 
หมู่บ้านคริสตังสองพี่น้องเกิดจากครอบครัวญวณหลายครอบครัว  อพยพมาจากสามเสนมาทำมาหากินเป็นชาวประมง   และชาวนาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1850 คุณพ่อยิบาร์ตา เจ้าอาวาสวัดสามเสนเคยมาเยี่ยม สอนคำสอน ทำมิสซา และโปรดศีลศักดิ์สิทธิ์ให้เป็นระยะๆ ไป จนถึงปี ค.ศ. 1869  คุณพ่อดอนต์ เจ้าอาวาสวัดสามเสนได้ส่งพ่อปลัดมาช่วยดูแลนานๆครั้งจนถึงปี ค.ศ. 1893 ปี ค.ศ. 1893 คุณพ่อกิยู เจ้าอาวาสวัดนครชัยศรี รับหน้าที่มาดูแลคริสตังที่สองพี่น้องด้วย นอกจากนี้ท่านยังได้ส่งพ่อปลัดของท่านคือ คุณพ่ออัมบรอซิโอ แก้ว มาเยี่ยมคริสตังที่สองพี่น้องบ่อยๆ จนถึงปี ค.ศ. 1895 ท่านได้มอบคริสตังที่สองพี่น้องให้คุณพ่ออัมบรอซิโอ ปกครองดูแล และให้สร้างวัดขึ้นที่นี่ด้วย คุณพ่ออัมบรอซิโอได้สร้างวัดและบ้านพักพระสงฆ์เป็นไม้ ท่านต้องเดินทางไปมาระหว่างนครชัยศรี สองพี่น้องและวัดดอน เป็นประจำ  คุณพ่อหลุยส์ เล็ตแชร์  ซึ่งเป็นปลัดของคุณพ่อ กิยู ได้รับหน้าที่เป็นมิชชันนารีเคลื่อนที่ไปแพร่ธรรมตามแม่น้ำลำคลองผ่านสองพี่น้องได้แวะเยี่ยมคุณพ่ออัมบรอซิโอที่สองพี่น้องบ้าง และแพร่ธรรมตั้งแต่สุพรรณบุรีถึงอู่ทอง สมัยคุณพ่อปิโอ เป็นเจ้าอาวาสวัดนครชัยศรี (ค.ศ. 1896-1899) ท่านได้ส่งพ่อปลัดของท่านคือ คุณพ่ออัมบรอซิโอ แก้ว และคุณพ่อฟรังซัว ทอ ผลัดกันมาดูแลที่วัดสองพี่น้อง  
 
ในปี ค.ศ. 1899  คุณพ่อฟรังซัวได้รับแต่งตั้งให้เป็นเจ้าอาวาสวัดสองพี่น้อง  ในโอกาสวันฉลองแม่พระแห่งภูเขาคาร์แมล วันที่ 16 กรกฎาคม ค.ศ. 1903 ท่านได้เชิญพระสังฆราชหลุยส์ เวย์ มาเสกวัดซึ่งคุณพ่ออัมบรอซิโอ ได้สร้างไว้เมื่อประมาณปี ค.ศ. 1895  และตั้งชื่อวัดว่า วัดแม่พระแห่งภูเขาคาร์แมล  คุณพ่อฟรังซัว  ปกครองดูแลวัดสองพี่น้องจนถึงปี ค.ศ. 1906  เมื่อพ้นจากตำแหน่งเจ้าอาวาสแล้วท่านก็ยังคงพักประจำอยู่ที่วัดสองพี่น้องต่อไป ปี ค.ศ. 1906 คุณพ่อตาปี ได้รับแต่งตั้งให้มาเป็นเจ้าอาวาสวัดสองพี่น้อง
 
 
จนถึงปี ค.ศ. 1926  ท่านได้ซ่อมแซมวัดของคุณพ่ออัมบรอซิโอ  และสร้างโรงสวดใหญ่ที่บ้านดอน ในระหว่างปี ค.ศ. 1955-1965 คุณพ่อบริสซอง มาเป็นเจ้าอาวาส ได้จัดสร้างวัดใหม่อย่างถาวรและหอระฆัง โดยมีคุณพ่อเลออง (รักษาการณ์แทนเวลาที่เจ้าอาวาสไปพักผ่อนที่ฝรั่งเศส) ได้ช่วยดำเนินการและควบคุมการก่อสร้างด้วย  คุณพ่อสมสุข แดงเดช เจ้าอาวาสในปี ค.ศ. 1983 คุณพ่อได้เดินสายไฟในวัดเสียใหม่แทนของเก่า
 
นอกจากนี้ยังได้จัดสร้างแท็งค์น้ำสำหรับโรงเรียนเพื่อให้มีน้ำใช้อย่างเพียงพอ คุณพ่อชวลิต กิจเจริญ มารักษาการณ์แทนเจ้าอาวาสในระหว่างปี ค.ศ. 1983-1984 คุณพ่อได้ปรับปรุงการบริหารงานด้านโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพดีขึ้น ซ่อมแซมบ้านพักพระสงฆ์ และหอพักสำหรับเด็กประจำ จัดตั้งกลุ่มฌาปณกิจของวัดสองพี่น้อง จัดตั้งกลุ่มพลมารี และติดต่อให้มีการขยายถนนเข้ามาทางฝั่งตรงข้ามของวัดเพื่อให้การเดินมาวัดสองพี่น้องสะดวกยิ่งขึ้น  
 
คุณพ่อวิชัย บุญเผ่า (ค.ศ. 1984-1986) เมื่อคุณพ่อย้ายมาเป็นเจ้าอาวาสก็ได้สานงานเรื่องการทำถนนต่อจากคุณพ่อชวลิต ปรับปรุงงานของโรงเรียนในด้านวิชาการ ทำประตูวัดใหม่แทนของเก่าที่ชำรุด  ทางด้านงานอภิบาล คุณพ่อได้จัดตั้งกลุ่มเด็กช่วยมิสซา  เอาใจใส่เด็กนักเรียนให้มาวัดและเรียนคำสอน คุณพ่อชาญชัย ทิวไผ่งาม เป็นเจ้าอาวาสในปี ค.ศ. 1986-1987  คุณพ่อได้ซ่อมแซมบ้านพักซิสเตอร์ ปรับปรุงเครื่องเสียงภายในวัดให้ดีขึ้น จัดสร้างแท็งค์น้ำเพิ่มอีกหนึ่งแท็งค์ ถมดินบริเวณรอบวัดเพื่อป้องกันน้ำท่วม และขยายโรงอาหารเด็กอนุบาลให้ใหญ่ขึ้น 
 
 
คุณพ่อวิศิษฏ์ หริพงศ์ ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสในปี ค.ศ. 1987-1994  คุณพ่อได้ปรับพื้นที่บริเวณรอบวัด เริ่มทำถนนด้านหลังหมู่บ้านคริสตัง สร้างสะพานข้ามคลองขุดใหม่ และติดต่อกับชาวบ้านขอทำถนนตั้งแต่บริเวณหลังหมู่บ้านคริสตังไปจนถึงวัดดงตาล ซึ่งจะมีถนนและสะพานข้ามไปยังฝั่งตลาดบางลี่ ซึ่งเป็นทางที่รถสามารถเข้าถึงตัววัดได้  นอกจากนี้คุณพ่อยังได้ทาสีบ้านพักพระสงฆ์ บ้านพักซิสเตอร์ หอพักเด็กประจำ และโรงเรียน   ทำสวนและตกแต่งบริเวณรอบวัดให้สวยงาม ขุดบ่อบาดาลเพื่อให้วัดและโรงเรียนมีน้ำใช้  ปรับปรุงสุสาน ถมดิน และจัดระเบียบให้เรียบร้อย  จัดสร้างบ้านพักพระสงฆ์และบ้านพักซิสเตอร์สำหรับ คริสตชนอู่ทอง
 
 
รายชื่อพระสงฆ์ที่เคยมาเยี่ยมและพักประจำอยู่ที่วัดแม่พระประจักษ์สองพี่น้อง
1. คุณพ่อปิแอร์ มอริส ยิบาร์ตา มาเยี่ยมและโปรดศีลศักดิ์สิทธิ์ถึงปี ค.ศ.1869 ต่อมาคุณพ่อก็ได้ส่งคุณพ่อปลัดมาแทนคุณพ่อ มาเยี่ยมถึงปี ค.ศ.1893
 
2. คุณพ่อจือส์ กิยู  คุณพ่อมาจาดวัดนครชัยศรี พร้อมกับคุณพ่ออัมบรอซิโอแก้ว ตั้งแต่ปี ค.ศ.1895 และให้คุณพ่ออัมบรอซิโอแก้ว มาพักอยู่ที่สองพี่น้องเป็นระยะๆ ยาว และให้คุณพ่ออัมบรอซิโอแก้วสร้างวัดไม้ บ้านพักพระสงฆ์
 
3. คุณพ่อเอเจียน ปิแอร์ ปิโอ คุณพ่อได้ส่งคุณพ่อฟรังซัวทอ มาแทนคุณพ่ออัมบรอซิโอแก้ว ให้อยู่ดูแลวัดในปี ค.ศ.1896-1899 
 
4. คุณพ่อฟรังซัว (ฟรังซิสโก ทอ) คุณพ่อได้รับมอบหมายให้มาทำงานที่วัดนี้ ตั้งแต่ปี ค.ศ.1896-1906 คุณพ่อได้จัดพิธีเสกวัด วันที่ 16 กรกฎาคม ค.ศ.1903 ได้เชิญพระสังฆราชหลุยส์ เวย์ มาเสกวัด วัดนี้คุณพ่ออัมบรอซิโอแก้วได้สร้างไว้เมื่อประมาณปี ค.ศ.1895 ตั้งชื่อวัดว่า “วัดแม่พระแห่งภูเขาคาร์แมล
 
5. คุณพ่อยวงบัปติส ตาปี คุณพ่อย้ายมาจากวัดที่อยุธยา มาประจำที่นี่ในปี ค.ศ.1906-1914
 
6. คุณพ่อบอนิฟาส  (คุณพ่อยวง โกศล รูจีรัตน์) คุณพ่อได้รับแต่งตั้งให้มาประจำในปี ค.ศ.1911-1916 
 
7. คุณพ่อ ซีมอน (คุณพ่อซีมอน (ฟิลิป) ศรีจันทร์ (เว้) ศรีประมงค์) คุณพ่อได้รับแต่งตั้งให้มาประจำในปี ค.ศ.1916-1919 
 
8. คุณพ่อยวงบัปติส ตาปี (ครั้งที่สอง) คุณพ่อมาจากวัดสามเสน ได้รับแต่งตั้งให้มาประจำในปี ค.ศ.1919-1926 คุณพ่อได้ซ่อมแซมวัดของคุณพ่ออัมบรอซิโอ แก้ว  และสร้างโรงสวดใหญ่ที่บ้านดอน
 
9. คุณพ่อเรมุนโด รัตน์  (เรม็องด์) ได้รับแต่งตั้งให้มาประจำในปี ค.ศ.1926-1929
 
10. คุณพ่อทิโมเธ ได้รับแต่งตั้งให้มาประจำในปี ค.ศ.1929-1934
 
 
11. คุณพ่อ ปิโอ ถัง (ธำรง ลำเจริญ) ได้รับแต่งตั้งให้มาประจำในปี ค.ศ.1934-1943
 
12. คุณพ่อบุญไทย สิงห์เสน่ห์ ได้รับแต่งตั้งให้มาประจำในปี ค.ศ.1943
 
13. คุณพ่อ ซีมอน (คุณพ่อซีมอน (ฟิลิป) ศรีจันทร์ (เว้) ศรีประมงค์) ได้รับแต่งตั้งให้มาประจำในปี ค.ศ.1943-1945
 
14. คุณพ่อเอากุสติโน สำอาง ดำรงธรรม  (เป็นพระสงฆ์ลูกวัดสองพี่น้อง) ได้รับแต่งตั้งให้มาประจำในปี ค.ศ.1945-1946
 
15. คุณพ่ออาทานาส ย้อ ดีสุดจิตต์ ได้รับแต่งตั้งให้มาประจำในปี ค.ศ.1946-1955
 
16. คุณพ่อเรอเน บริสซอง ได้รับแต่งตั้งให้มาประจำในปี ค.ศ.1955-1965  คุณพ่อได้ย้ายวัดแม่พระประจักษ์หลังเก่ามาอยู่ที่ปัจจุบัน โดยการสร้างวัดใหม่
 
17. คุณพ่อ ชัชวาล  แสงแก้ว ได้รับแต่งตั้งให้มาประจำในปี ค.ศ.1965-1970  คุณพ่อได้พัฒนาโรงเรียนแม่พระประจักษ์โดยการรื้อโรงเรียนหลังเก่าที่คุณพ่อตาปีสร้าง และได้จัดการสร้างโรงเรียนใหม่
 
18. คุณพ่อมาร์แชล ชาร์โลต์ (O.M.I) ได้รับแต่งตั้งให้มาประจำในปี ค.ศ.1970-1976 คุณพ่อได้ต่อเติมอาคารเรียนหลังใหม่ สร้างหอระฆังของวัดและปรับปรุงภายในวัด
 
 
19. คุณพ่ออาแรงส์ บรูโน  (O.M.I) ได้รับแต่งตั้งให้มาประจำในปี ค.ศ.1976-1983 คุณพ่อได้สานงานต่อจากคุณพ่อชาร์โลต์จนเสร็จ
 
20. คุณพ่อบอสโก สมสุข  แดงเดช ได้รับแต่งตั้งให้มาประจำในปี ค.ศ.1983
 
21. คุณพ่อแอนโทนี วิชัย บุญเผ่า ได้รับแต่งตั้งให้มาประจำในปี ค.ศ.1984-1986
 
22. คุณพ่อยอห์น บัปติสต์ ชาญชัย  ทิวไผ่งาม ได้รับแต่งตั้งให้มาประจำในปี ค.ศ.1986-1987

 
23. คุณพ่อร็อค วิศิษฎ์ หริพงศ์ ได้รับแต่งตั้งให้มาประจำในปี ค.ศ.1987-1994
 
24. คุณพ่อยอห์น วรวุฒิ กิจสกุล ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสในปี ค.ศ.1994- 1998
 
25. คุณพ่อยอแซฟ พงษ์เกษม สังวาลย์เพ็ชร ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสในปี ค.ศ.1998 - 2002  
 
26. คุณพ่อฟรังซิสเซเวียร์ เดชา อาภรณ์รัตน์ ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสในปี ค.ศ.2002 - 2007
  
27. คุณพ่อยอห์น บัปติสต์ ปรีชา รุจิพงษ์ ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสในปี ค.ศ.2007 - 2012
 
28. คุณพ่อเบเนดิก ถนอมศักดิ์ เลื่อนประไพ ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสในปี ค.ศ.2012 - 2017
 
29. คุณพ่อเปาโล คมสันท์ ยันต์เจริญ ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสในปี ค.ศ. 2017 - 2022
 
ปี ค.ศ. 2019 
      วันที่ 9 มีนาคม เสกสุสานประจำปี
      วันที่ 13 กรกฎาคม ฉลองวัด
      วันที่ 26 ตุลาคม แห่แม่พระทางสายน้ำ
       ค่ายคำสอนภาคฤดูร้อน มีนาคม-เมษายน, อวยพร เจิม ผู้สูงอายุและผู้ป่วยตามวาระและเทศกาล , ส่งศีลศุกร์ต้นเดือน ตามเขตบางเลน บางหลวง บางบอน เทศบาลและหมู่บ้าน เดือนละ 1 ครั้ง
 
ปี ค.ศ. 2020 
      เสกสุสานประจำปีวันที่ 7 มีนาคม 
      ฉลองวัด วันที่ 18 กรกฎาคม 
      แห่แม่พระทางสายน้ำ 31 ตุลาคม 
 
ปี ค.ศ. 2021 
      เสกสุสานประจำปี วันที่ 6 มีนาคม 
      ฉลองวัดเป็นการภายใน วันที่ 17 กรกฎาคม 
      เปิด - ปิด เดือนผู้ตาย ต้นเดือนและสิ้นเดือนพฤศจิกายน
      ค่ายคำสอนภาคฤดูร้อน มีนาคม-เมษายน , ส่งศีลวันศุกร์ต้นเดือนให้แก่ผู้สูงอายุตามบ้าน, จัดกิจกรรมให้กับพี่น้องสัตบุรุษ ตามเทศกาลต่างๆ เช่น วันเด็ก, วันตรุษจีน, วันสงกรานต์, วันผู้สูงอายุ เป็นต้น
 
30. คุณพ่อวินเซนต์ เอกพงษ์ พงษ์สูงเนิน ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสในปี ค.ศ. 2022 - ปัจจุบัน
 
 
 
แผนที่การเดินทาง