วัดดวงหทัยนิรมลของแม่พระ (วัดปากลัด)

 วัดดวงหทัยนิรมลของแม่พระ ปากลัด
 
 505 ถนนนครเขื่อนขันธ์ฝั่งซ้าย ตำบลตลาด   
อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130  
โทร. 0-2463-1541, 0-2463-1585  FAX:  02-463-3553 
 
แต่เดิมมา มีคริสตังชาวจีนหลายครอบครัวมาอาศัยอยู่ที่ปากลัด มีอาชีพเป็นชาวประมง และค้าขาย  คุณพ่อดานิแอลเจ้าอาวาสวัดกาลหว่าร์ (ค.ศ. 1864-1874) เคยมาเยี่ยมและประกาศพระวรสารในหมู่คนจีนเหล่านี้ ท่านได้ซื้อที่ดินแปลงหนึ่งไว้กลางตลาด  และในปี ค.ศ. 1866  ได้สร้างวัดหลังแรกเป็นวัดไม้ไผ่ ในที่ดินที่ท่านซื้อไว้และให้วัดใหม่นี้อยู่ในความปกครองดูของวัดกาลหว่าร์ ต่อมาคุณพ่อซาลาแด็งเจ้าอาวาสวัดกาลหว่าร์องค์ต่อมาก็ได้มาเยี่ยม, โปรดศีล ฯลฯ 
 
คุณพ่อเอเตียน บาร์เทโลมี แดซาลล์ เจ้าอาวาสวัดกาลหว่าร์ มาปกครองเป็นองค์ที่สามตั้งแต่ปี ค.ศ. 1878-1907  คุณพ่อได้พยายามติดต่อขอพระราชทานที่ดินเพื่อสร้างวัด  ถึงแม้จะมีผู้ที่คอยขัดขวาง แต่ในที่สุดก็สำเร็จลงด้วยดี  และในปี ค.ศ. 1880 คุณพ่อก็ได้รับพระราชทานที่ดินอันเป็นที่ตั้งของวัดในปัจจุบันนี้ ในที่ดินพระราชทานผืนนี้ท่านได้สร้างวัดเป็นเรือนไม้ชั้นเดียว ใต้ถุนสูงแข็งแรง ถวายแด่ดวงหทัยนิรมลของแม่พระ คุณพ่อได้มาปกครองเองบ้าง ส่งพ่อปลัดมาบ้าง โดยเฉพาะคุณพ่อยวงเฮียง นิตโย (ค.ศ. 1888-1897) และคุณพ่อริชารด์ (ค.ศ. 1898-1907)
 
หลังจากคุณพ่อแดซาลล์ และคุณพ่อริชารด์ เดินทางกลับประเทศฝรั่งเศสในปี ค.ศ. 1907 เนื่องจากพินัยกรรมของคุณพ่อแก็นตริกนั้น วัดปากลัดไม่ขึ้นกับวัดกาลหว่าร์โดยมีเจ้าอาวาสคือ คุณพ่อเบเชต์ (ค.ศ. 1907-1911), คุณพ่อชันลิแอร์ (ค.ศ. 1911-1912) และคุณพ่อแบลามี (ค.ศ. 1912-1916)
 
เมื่อเกิดสงครามโลกครั้งที่ 1 ในปี ค.ศ. 1914 นั้น วัดปากลัดกลับไปอยู่ในความปกครองของวัดกาลหว่าร์ อีกครั้งหนึ่ง  คุณพ่อกิยูเจ้าอาวาสวัดกาลหว่าร์เป็นผู้มาดูแล และในบางครั้งก็ส่งปลัดมาแทน  พ่อปลัดที่มาอยู่นานที่สุดคือ คุณพ่อมัทเธว เจริญ (ค.ศ. 1919-1935) 
 
คุณพ่อโอลลิเอร์ เป็นเจ้าอาวาสต่อจากคุณพ่อกิยู คุณพ่อได้ส่งปลัดคือคุณพ่อเทโอฟิล  กิจบุญชู มาทำหน้าที่เจ้าอาวาสในปี ค.ศ. 1938 และวัดปากลัดไม่ต้องขึ้นกับวัดกาลหว่าร์อีกต่อไป คุณพ่อเทโอฟิล ปกครองอยู่จนถึงปี ค.ศ. 1945 คุณพ่อดือรังด์ ก็มาทำหน้าที่เจ้าอาวาสต่อในปีเดียวกัน  จนถึงวันที่ 21 มกราคม ค.ศ. 1953 คุณพ่อก็ถึงแก่มรณกรรมที่วัดปากลัดนั้นเอง
 
 
คุณพ่อยวง บัปติสตา บุญไทย สิงห์เสน่ห์  เป็นเจ้าอาวาสองค์ต่อมาในปี ค.ศ. 1953  คุณพ่อเห็นว่าวัดเก่าเริ่มชำรุดมาก เมื่อตีระฆังครั้งใดวัดก็จะแกว่งไปตามเสียงระฆังด้วย  ดังนั้นในวันที่ 24 เมษายน ค.ศ. 1954 จึงได้มีพิธีวางศิลาฤกษ์วัดใหม่ อีกสามปีต่อมาคือในวันที่ 28 กันยายน ค.ศ. 1957  ได้มีพิธีเสกและฉลองวัดใหม่คุณพ่อปกครองวัดปากลัดจนถึงปี ค.ศ. 1962 เป็นเวลา 9 ปี จึงย้ายไปอยู่ที่วัดราฟาแอล ปากน้ำ 
 
คุณพ่อปอล ถาวร กิจสกุล  ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาส ปี ค.ศ. 1962-1966
คุณพ่อได้สร้างอาคารเรียน  “กิจสกุล”  และหลังจากนั้นได้ดัดแปลงเป็นโรงอาหารและห้องประชุม
 
คุณพ่ออังเดร ลออ สังขรัตน์ ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาส ปี  ค.ศ. 1966-1973
คุณพ่อได้สร้างศาลาอเนกประสงค์ โดยตั้งชื่อว่า “ศาลาแม่พระ”
 
คุณพ่อชาร์ลส์ ปิยะ โรจนมารีวงศ์  ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาส ปี  ค.ศ. 1973-1975
คุณพ่อได้ยกพื้นลานหน้าวัดให้สูงขึ้นด้วยคอนกรีต
 
คุณพ่ออยอแซฟ อติญาณ พงศ์หว่าน ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาส ค.ศ. 1975-1979
คุณพ่อได้ปรับปรุงอาคารโรงเรียนประชานาถ และบ้านพักพระสงฆ์
 
คุณพ่อร็อค วิศิษฎ์ หริพงศ์ ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาส ค.ศ. 1979-1982
คุณพ่อได้ทำคอนกรีตรั้วสุสาน และโรงเรียนประชานาถ สนามด้านหน้าและหลังโรงเรียน และเสาธงโรงเรียน
 
คุณพ่อยอแซฟ ทวีศักดิ์ กิจเจริญ ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาส ค.ศ. 1982-1984
คุณพ่อศึกษางาน และความเป็นอยู่ของสัตบุรุษ เพื่อจะได้ให้ความช่วยเหลือต่อไป โดย เฉพาะในด้านวิญญาณ
 
 
 
คุณพ่อเปาโล สุรชัย ชุ่มศรีพันธุ์  ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาส ค.ศ. 1984-1985
คุณพ่อมาประจำตำแหน่งในระยะเวลาเพียง 1 ปี ก่อนที่จะไปศึกษาต่อที่ประเทศอิติลี    ในระยะเวลาอันสั้นนี้ คุณพ่อได้ทำงานอภิบาลอย่างแข็งขัน และที่จะเน้นเป็นพิเศษ คือ ด้านจิตวิญญาณและงานอภิบาล
 
คุณพ่อยอแซฟ ประสาร คูรัตนสุวรรณ ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาส ค.ศ. 1985-1989
คุณพ่อเป็นพระสงฆ์ด้านการพัฒนา คุณพ่อพยายามที่จะปรับปรุงซ่อมแซมสิ่งต่างๆ ทั้งที่วัดและโรงเรียน ทางด้านการอภิบาล คุณพ่อมักจะซ้อมเพลงให้กับสัตบุรุษและเล่นดนตรีด้วยตนเอง
 
คุณพ่อยอแซฟ วิจิตร ลิขิตธรรม ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสในปี ค.ศ. 19891994  
คุณพ่อได้จัดการปรับปรุงพระแท่นและด้านหน้าของตัววัดด้วยหินอ่อนเสียใหม่  ได้จัด สร้างถ้ำแม่พระขึ้นที่บริเวณหน้าวัดอย่างสวยงาม และยังได้ถมดินทำเขื่อนบริเวณข้างบ้านพักพระสงฆ์ด้านที่ติดกับแม่น้ำเจ้าพระยา  ทำให้บริเวณบ้านพักพระสงฆ์กว้างขวางขึ้น
 
คุณพ่อยวง บัปติสตา เอกพร นิตตะโย ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสในปี ค.ศ. 1994-1997
คุณพ่อเข้าประจำตำแหน่ง เริ่มด้วยงานพัฒนาวัด และงานอภิบาลชุมชนทันที คุณพ่อได้ทำการปรับปรุงพื้นที่บริเวณวัดสำหรับเตรียมการก่อสร้างโรงเรียนหลังใหม่
 
คุณพ่อวินเซนต์ เอกพงษ์  พงษ์สูงเนิน  ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสในปี ค.ศ. 1997-2001
คุณพ่อได้ทำการบูรณะซ่อมแซมวัดขึ้นมาอีกครั้ง โดยการทาสีปรับปรุงอาคารของวัดเสียใหม่  คุณพ่อได้เริ่มการก่อสร้างอาคารเรียน 5 ชั้น หลังใหม่แทนหลังเดิมซึ่งเป็นอาคารไม้ 2 ชั้น และปรับปรุงพื้นที่สนามบริเวณด้านหน้าอาคารเรียน
 
คุณพ่อยอแซฟ วิชา หิรัญญการ  ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสในปี ค.ศ. 2001-2006
คุณพ่อได้ทำการปรับปรุงบ้านพักพระสงฆ์ที่ทรุดโทรม และได้ทำการบูรณะสุสาน ปรับพื้นที่บริเวณสุสานใหม่ เป็นผู้เชิญกระดูกของคุณพ่อดือรังด์ อดีตเจ้าอาวาสขึ้นจากสุสาน และนำไปบรรจุที่พระแท่นกลางสุสานของวัด
 
คุณพ่อเปโตร สุรพันธ์   ดาวพิเศษ  ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสในปี  ค.ศ. 2006-2009
คุณพ่อได้จัดเตรียมงานฉลองวัด หลังที่ 3  ที่คุณพ่อบุญไทย สิงห์เสน่ห์  ได้สร้างขึ้น     และโอกาส 50 ปีของวัด ได้จัดทำหนังสืออนุสรณ์ของวัดด้วย
 
คุณพ่อยวง บอสโก สุขุม  กิจสงวน  ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสในปี  ค.ศ. 2009-2014
 
บ้านพักพระสงฆ์ถูกขโมยขึ้น วันอาทิตย์ที่ 4 มีนาคม ค.ศ. 2012 เวลา 09.00 น. ขณะประกอบพิธีบูชาขอบพระคุณ 
 
วันที่ 4 มิถุนายน ค.ศ. 2013 เริ่มการก่อสร้างตึกอนุบาลสูง 4 ชั้น สำหรับเด็กอนุบาล และ ป.1 ถึง ป.3 ชั้นบนสุด เป็นสระว่ายน้ำสำหรับเด็กทุกระดับชั้น ค่าก่อสร้างประมาณ 40 ล้านบาท กำหนดใช้เวลาในการก่อสร้างราว 15 เดือน คงเสร็จประมาณเดือนตุลาคม ค.ศ. 2014 
 
วันที่ 25 มิถุนายน ค.ศ. 2013 ประชุมเรื่องการก่อสร้างอนุบาล และบ้านซิสเตอร์ กับพระสังฆราชเกรียงศักดิ์ และเจ้าหน้าที่บริษัทสันติพิทักษ์ ที่อาสนวิหารอัสสัมชัญ
 
โครงการบริการกาแฟ น้ำ และขนม หลังพิธีบูชาขอบพระคุณเช้า ริเริ่มจัดทำโดยกรรมการสภาภิบาล เริ่มตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ 23 มิถุนายน ค.ศ. 2013 เป็นต้นมา 
 
คุณพ่อศุภกิจ เลิศจิตรเลขา ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสในปี  ค.ศ. 2014 – 2020
ปี ค.ศ. 2015  ถมดินบริเวณชายเขื่อน ยกระดับสนามลานหน้าวัด ข้างวัด ติดกันสาดหน้าวัด
 
วันที่ 12 สิงหาคม ค.ศ. 2015 เสกอาคารเรียนอนุบาลหลังใหม่ อาคารแปร์รอส และฉลองวัดโดยพระคาร์ดินัลฟรังซิสเซเวียร์เกรียงศักดิ์ศักดิ์ โกวิทวาณิช
 
ปี ค.ศ. 2016 ฉลอง 150 ปีชุมชนแห่งความเชื่อนครเขื่อนขันธ์ และฉลอง 59 ปีวัด พระคาร์ดินัลไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู เป็นประธานในพิธีมีพระสังฆราชมาร่วมพิธีประมาณ 60 องค์
 
- สร้างหอระฆังวัด ซ่อมแซมวัดหลังปัจจุบัน
 
- ฉลอง 60 ปีพลมารีเปรซีเดียม มารดาบริสุทธิ์อย่างยิ่งของวัด คุณพ่อยอห์นบัปติส บุญไท สิงห์เสน่ห์ เป็นผู้ก่อตั้ง
 
- วันที่ 4 พฤษภาคม ค.ศ. 2017 คุณพ่อวุฒิเลิศ  แห่ล้อม อุปสังฆราช ถวายมิสซาที่สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการพระประแดง โอกาสปัสกา และโปรดศีลล้างบาปให้คริสตชนใหม่ 63 ราย 
 
- วันที่ 14 สิงหาคม ค.ศ. 2017 เริ่มปิดวัดเพื่อรอการซ่อมแซม และถวายมิสซาที่ศาลาแม่พระ 
 
- วันที่ 20 มกราคม ค.ศ. 2017 ติดตั้งห้องฟังแก้บาป และติดเครื่องปรับอากาศ 2 ห้อง 
 
- เดือนกรกฎาคม ค.ศ. 2017 ปรับปรุงศาลาแม่พระ ทำคอนกรีตพิมพ์ ทำห้องน้ำใหม่ 
 
- วันที่ 24 กรกฎาคม- 14 ตุลาคม ค.ศ. 2017 เริ่มปรับปรุงยกระดับลานหน้าวัด
 
- วันที่ 5 ธันวาคม ค.ศ. 2017 เริ่มถมดินบริเวณชายน้ำริมเขื่อน บ้านพักคนงาน เพื่อทำลานจอดรถและคันน้ำ 
ถมดินคลุกทางเดินเข้าบ้านคนงานและเทหินคลุกรอบบ้านกันน้ำท่วม
 

- วันที่ 18 มิถุนายน ค.ศ. 2018 ได้รับระฆัง 3 ใบของวัดคืนจากบริษัทสันติพิทักษ์

- วันที่ 12 สิงหาคม ฉลองบวช 25 ปีคุณพ่อธีรพล กอบวิทยากุล พระสงฆ์ลูกวัด และเพื่อนพระสงฆ์ 5 องค์ ในโอกาสฉลองวัด

- วันที่ 16 ตุลาคม คนงานก่อสร้างเริ่มเข้ามาซ่อมแซมวัด

ปี ค.ศ. 2019  มีการซ่อมแซมวัด มีการยกพื้นวัดให้สูงขึ้น ต่อเติมและซ่อมแซมบ้านพักพนักงาน

คุณพ่อเปโตร ปิยะชาติ มะกรครรภ์ ได้รับหน้าที่รักษาการเจ้าอาวาสวัด วันที่ 9 พ.ค. 2020 - 22 ส.ค. 2020

คุณพ่ออันตน ประจักษ์ บุญเผ่า   ได้รับหน้าที่รักษาการเจ้าอาวาสวัด วันที่ 22 ส.ค. 2020 - 2021  มีคุณพ่อนัฏฐวี กังก๋ง เป็นปลัด 

-  ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ทางวัดได้มีโครงการแจกอาหารกล่องให้กับชาวบ้านและตั้งตู้ปันสุข โดยตั้งชื่อว่า ตู้แม่ไม่ทิ้งลูก ตรงสุสานและหน้าบ้านพัก

คุณพ่อโทมัส ประทีป สุทธินาวิน ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสวัดในปี ค.ศ. 2021-ปัจจุบัน
คุณพ่อสมชาย อัญชลีพรสันต์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสปี ค.ศ. 2023-ปัจจุบัน

ตารางมิสซา
 
วันจันทร์ - เสาร์ (ยกเว้นวันพุธ) เวลา 19.00 น.
วันพุธ เวลา 06.30 น.
วันอาทิตย์ เวลา 09.00 น. และ 18.00 น.
 
แผนที่การเดินทาง