อัครราชทูตคนแรกของไทยประจำยุโรป

 
 
เซอร์จอห์น เบาว์ริง ถือว่าเป็นอัครราชทูตคนแรกของไทยประจำยุโรป โดยรัชกาลที่ 4 ได้พระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานตำแหน่งให้เป็น  “พระยาสยามมานุกุลสยามมิตรมหายศ” โดยเป็นราชทูตวิสามัญและอัครราชทูตผู้มีอำนาจเต็มฝ่ายไทย เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2410 โดยได้ตั้งสำนักงานอยู่ที่กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ