หมวดภาษาไทย

1. แหวกม่านไม้ไผ่
 
2. อี้วกังหนำ พงศาวดารจีน
 
3. ใต้อั้งเผ่า  พงศาวดารจีน 
 
4. ประวัติวัฒนธรรมจีน
 
5. พม่า อดีตและปัจจุบัน
 
6. โฉมหน้าประวัติศาสตร์โลก จากพระเจ้าอโศก ถึง เนรูห์
 
7. ศิลปะอินเดีย
 
8. รูปและสัญลักษณ์แห่งพระศาสนพุทธ