องค์ที่ 31 สมเด็จพระสันตะปาปานักบุญเอวเซบีอุส (St. Eusebius ค.ศ. 309-310) (ฉลอง 17 สิงหาคม)

สมเด็จพระสันตะปาปานักบุญเอวเซบีอุส

(St. Eusebius  ค.ศ. 309-310)
 
พระองค์เป็นพระสงฆ์ชาวกรีก บิดาเป็นหมอ ดํารงตําแหน่งต่อจากพระสันตะปาปามาร์แชลลุส วันที่ 18 เมษายน ค.ศ. 309 (หรือ ค.ศ. 310) ยุคสมัยของพระองค์ เพียงสองสามเดือน เนื่องจากต้องเผชิญกับปัญหาข้อขัดแย้งเรื่องการรับศีลศักดิ์สิทธิ์ของคนที่เคยทิ้งความเชื่อ กลุ่มที่ไม่เห็นด้วยนําโดยเฮราคลีอุส (Heraclius) จึงต่อต้านพระองค์สมัยที่จักรพรรดิดีโอเคลเซียนเบียดเบียนคริสตชน พวกนี้ถือว่าไม่จําเป็นต้องมีการใช้โทษบาปก็รับศีลศักดิ์สิทธิ์ได้ ความเห็นขัดแย้งกันในเรื่องนี้ยืดเยื้อนานนําความวุ่นวายสู่พระศาสนจักรในกรุงโรม จักรพรรดิแมกเซนซีอุส จึงสั่งให้เนรเทศทั้งสองคือ เฮราคลีอุส และพระสันตะปาปาเอวเซบีอุสไปอยู่ซิซิลี พระองค์สิ้นพระชนม์ที่นั่นในราววันที่ 17 สิงหาคม ค.ศ. 309 (ค.ศ. 310) ภายหลังมีผู้นําพระศพของพระองค์มาฝั่งยังกาตาคอมบ์นักบุญกัลลิสตุสที่กรุงโรม ใน ค.ศ. 311 หลักฐานดังกล่าว พบจากแผ่นหินจารึกที่ขุดค้นพบโดยนักธรณีวิทยา ที่ชื่อ โจวันนี เด รอสซี ระหว่าง ค.ศ. 1822-94