องค์ที่ 37 สมเด็จพระสันตะปาปานักบุญดามาซุส ที่ 1 ( St. Damasus I ค.ศ. 366-384)

สมเด็จพระสันตะปาปานักบุญดามาสซุส ที่ 1

(St. Damasus I  ค.ศ. 366-384)
 
พระองค์คงมีเชื้อสายสเปน บิดาเป็นพระสงฆ์ (สงฆ์ยุคนั้นมีครอบครัว มารดาท่านชื่อเลาเลนซีอา) และได้บวชลูกชายให้เป็นสังฆานุกรทํางานวัดที่บิดาดูแลอยู่ และรับใช้พระสันตะปาปาลิเบริอุส พระองค์ได้รับเลือกให้ดํารงตําแหน่งพระสันตะปาปา ในวันที่ 1 ตุลาคม เป็ ค.ศ. 366 แต่ก็ต้องพบกับปัญหาการแย่งตําแหน่งกันเนื่องจากหลายคนไม่ชอบพระองค์ แต่ชอบสังฆานุกรอูร์ซีนุสมากกว่า จึงต่อต้านและไม่เห็นด้วยกับการเลือกท่านขึ้นเป็นสันตะปาปา พวกเขาได้ตั้งสังฆานุกรอูร์ซีนุสขึ้นเป็นพระสันตะปาปาซ้อนอีกองค์หนึ่ง (ค.ศ.366-367) โดยทําพิธีสถาปนา ขึ้นที่มหาวิหารจูเลีย (Basilica Julia) ขณะที่พระสันตะปาปาดามาซุสทําพิธีที่วิหารลาเตรัน ความขัดแย้งครั้งนี้รุนแรงถึงขั้นเสียเลือดเนื้อ มีผู้เสียชีวิตถึง 137 คน สาเหตุความรุนแรงเนื่องมาจากพระสันตะปาปาดามาซุสทรงขอกําลังฝ่ายบ้านเมืองมาช่วย ความชุลมุนวุ่นวายจึงเกิดขึ้น ภายหลังจักรพรรดิวาเลนติเนียนได้เข้ามาเกี่ยวข้อง และทรงเนรเทศอูร์ซีนุส ออกจากกรุงโรม กระนั้นศัตรูของพระองค์ก็ยังไม่หมด พวกเขาได้โจมตีพระองค์ว่าไม่ยอมถือศีลอดและข้อห้ามต่างๆ
 
ทรงถูกกล่าวหาว่าทําบาปผิดประเวณี พระองค์ต้องใช้เวลานานในความพยายามแก้ข้อกล่าวหาและสานรอยร้าวกับพวกผู้นําต่างๆ ในอิตาลี พระองค์เป็นนักต่อต้านลัทธิอาเรียน ลัทธิมาซีโดนีอันและลัทธิโดนาติสที่แข็งขัน ทรงเป็นผู้ที่รับนักบุญเยโรม มาเป็นเลขานุการ และขอร้องให้นักบุญเยโรมชําระพระคัมภีร์ภาคภาษาละติน จนในที่สุดก็กลายมาเป็นฉบับที่เรียกว่า วัลเกต (Vulgate) พระองค์ทรงสร้างวิหารลอเรนโซ และซ่อมแซมวิหารเก่าๆ อีกหลายแห่ง รวมทั้งกาตาคอมบ์ต่างๆ พระองค์สิ้นพระชนม์ ในวันที่ 11 ธันวาคม ขณะอายุ 80 พรรษา พระศพ ฝังที่กาตาคอมบ์นักบุญกัลลิสตุส