องค์ที่ 40 สมเด็จพระสันตะปาปานักบุญอินโนเซนต์ ที่ 1 ( St. Innocent I ค.ศ. 401-417 )

 
สมเด็จพระสันตะปาปานักบุญอินโนเซนต์ ที่ 1
 
(St. Innocent I  ค.ศ. 401-417)
 
พระองค์เกิดที่เมืองอัลบาโนใกล้กรุงโรมในอิตาลี ดํารงตําแหน่งพระสันตะปาปาต่อจากนักบุญอนาสตาซิอุส เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม ค.ศ.401 ตลอดสมัยปกครอง 16 ปีของพระองค์นั้น สิ่งที่พระองค์ให้ความสําคัญมากคืออํานาจของโรม เป็นผู้มีพระปรีชาสามารถ กระตือรือร้นและแข็งแกร่ง ทรงย้ำเตือนบรรดาพระสังฆราชถึงการครองโสดของนักบวช ตามที่นักบวชในกรุงโรมได้ปฏิบัติเป็นตัวอย่าง พระองค์สนับสนุนสภาพระสังฆราชแอฟริกาในการประณามลัทธิเพลาเจียน เพราะกฤษฎีกาของพระองค์นี้เอง นักบุญออกัสตินจึงได้ยืนยันว่า Roma locuta, causa finita est ซึ่งแปลได้ว่า “เมื่อโรมพูดแล้วทุกอย่างก็สิ้นสุด" พระองค์ย้ำแก่พระสังฆราชที่สเปนว่าเรื่องสําคัญต่างๆ ต้องส่งมาให้ทางโรมรับทราบและอนุมัติ ในสมัยของพระองค์ ต้องพบกับปัญหาทางการเมือง คือในปี ค.ศ. 410 พวกวิซิกอธภายใต้การนําของอาราริกบุกยึดอิตาลี และโจมตีโรม พระองค์ต้องไปขอความช่วยเหลือและเจรจากับจักรพรรดิโฮโนรีอุสที่ราเวนนาแต่ก็ไม่เป็นผล ขณะกําลังเสด็จกลับนั้นฝ่ายอาราริกก็โจมตีโรมเสียแล้วเหตุการณ์ครั้งนี้สั่นสะเทือนอาณาจักรโรมันทั้งหมด บางคนกล่าวว่าการที่พระองค์ไม่อยู่ในโรม ตอนนั้นก็ถือว่าเป็นพระญาณสอดส่อง  เพราะพวกวิซิกอธนั้นไม่คิดจะเจรจาอยู่แล้ว พวกนี้ทําลายโรมย่อยยับหมด 
 
ภายหลังเมื่อเสด็จกลับมายังกรุงโรมพระองค์  ก็ยังพยายามเตือนประชาชนให้ยึดถือพระเจ้าแต่ผู้เดียว ไม่โอนอ่อนตามธรรมเนียมของพวกอนารยชนในการถวายบวงสรวงเทพเจ้าต่างๆ พระองค์สิ้นพระชนม์ที่กรุงโรม เมื่อวันที่ 12 มีนาคม