คุณพ่อ เอเจียน เรมองด์ อัลบรังด์

 

คุณพ่อ เอเจียน เรมองด์ อัลบรังด์ 

(ALBRAND)

 

คุณพ่อ เอเจียน เรมงค์ อัลบรังค์  เกิดวันที่ 4 เมษายน ค.ศ. 1805 ที่แซ็งต์เครแปง (แขวงโฮ๊ตส์ อัลป์ส) เป็นนักเรียนอยู่ในบ้านเณรเล็ก และบ้านเณรใหญ่ในสังฆมณฑลของท่าน ท่านได้รับศีลบวชเป็นพระสงฆ์ วันที่ 19 มิถุนายน ค.ศ. 1829 ที่ กัป (Gap) ท่านเข้าบ้านเณรคณะมิสซังต่างประเทศ วันที่ 3 ธันวาคม ค.ศ. 1831 และออกเดินทางไปมิสซังสยาม วันที่ 12 มีนาคม ค.ศ. 1832 ขั้นแรก ในระยะจากปี ค.ศ. 1823 ถึง ค.ศ. 1825 คุณพ่อแพร่ธรรมแก่ชาวจีนในเมืองตั้งใหม่ ชื่อ สิงคโปร์    สร้างวัดที่พระสังฆราช กูรเวอซีได้เริ่มไว้จนสำเร็จ และวันนี้กลายเป็นศูนย์กลางวัดนายชุมพาบาลที่ดีหลังปัจจุบัน และยังได้สร้างบ้านพักพระสงฆ์เล็กๆ อีกหลังหนึ่งด้วย ในปี ค.ศ. 1835 คุณพ่อมาถึงสยาม และมุ่งช่วยให้ชาวจีนในกรุงเทพฯ และเขตใกล้เคียงกลับใจ

ศูนย์กลางการเทศน์สอนของท่านเมื่อ ค.ศ. 1837 อยู่ที่วัดกาลหว่าร์ (วัดแม่พระลูกประคำ) ท่านได้จัดสร้างสถานที่พักเทศน์อยู่ที่อยุธยา บางช้าง สวัสดิ์ไร่  ปากเพรียว แปดริ้ว บางปลาสร้อย นครชัยศรี และในปี ค.ศ. 1845 ตั้งกลุ่มคริสตังที่ดอนกระเบื้อง และที่บ้านใหม่ ปี ค.ศ.1837 หลังจากปฏิเสธที่จะรับตำแหน่งสังฆราชผู้ช่วยพระสังฆราชกรูเวอซี ประมุขมิสซังของท่าน คุณพ่อก็ได้รับแต่งตั้งเป็นรองประมุขมิสซัง โดยพระสังฆราช       ปัลเลอกัวส์ ในปี ค.ศ. 1842

คุณพ่อออกจากสยามไปในปี ค.ศ. 1846 ไปแพร่ธรรมในประเทศจีน รับแต่งตั้งเป็นพระสังฆราช ประมุขมิสซัง กุยเชว (มณฑลเสฉวน) วันที่ 24 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1849   เมื่อ ปี ค.ศ. 1850  ท่านสร้างอาสนวิหาร , บ้านพักสังฆราช, โรงเรียน ฯลฯ ที่เมืองกุยยาง  ท่านมรณภาพ วันที่ 22 เมษายน ค.ศ. 1853 ที่เมืองกุยยาง.