คุณพ่อ กาสต็อง แบลล์

 

คุณพ่อ กาสต็อง แบลล์

BAYLE

 
คุณพ่อ กาสต็อง แบลล์ เกิดวันที่ 14 กันยายน ค.ศ. 1879 ที่เมืองแซงต์แซรแน็ง (กัสตัล) หลังจากเรียนจบชั้นมัธยมบริบูรณ์แล้ว ท่านเข้าบ้านเณรใหม่ของสังฆมณฑล และเมื่อรับศีลโกนแล้ว จึงเข้าบ้านเณรมิสซังต่างประเทศ วันที่ 3 พฤศจิกายน ค.ศ. 1900 รับศีลบวชเป็นพระสงฆ์ เดือนมิถุนายน ค.ศ. 1903 ออกเดินทางมากรุงสยาม วันที่ 5 สิงหาคม ค.ศ. 1903
 
หลังจากได้เรียนภาษาที่วัดเซนต์ฟรังซิสเซเวียร์ และเป็นปลัดผู้ช่วยของคุณพ่อด็อนต์แล้ว ท่านก็ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาส วัดนักบุญยอแซฟ อยุธยา ปี ค.ศ. 1907 - ค.ศ. 1908     ปี ค.ศ. 1908 นี้ คุณพ่อแบลล์ กับคุณพ่อปาสกัล ไปเป็นปลัด ช่วยคุณพ่อกิยู ในการปกครองเขตหัวไผ่ ที่นี่ คุณพ่อแบลล์ ได้ช่วยสร้างวัดหลังใหม่แทนวัดหลังแรกซึ่งคับแคบเกินไป และท่านพยายามทำงานในด้านจิตใจ แนะนำบรรดาคริสตังซึ่งส่วนมากเป็นคริสตังใหม่ และทำการติดต่อกับบรรดาคนต่างศาสนา อาศัยการจ่ายยารักษาโรค และทางโรงเรียนชาย-หญิง 2 หลังด้วย
 
ปี ค.ศ. 1919 คุณพ่อแบลล์ ได้ไปโคราช รักษาการณ์แทน คุณพ่อร็องแคล ซึ่งกลับไปพักผ่อนในฝรั่งเศส ท่านพยายามติดต่อกับคนลาว ซึ่งส่วนใหญ่เป็นคนยากจน โยกย้ายมาจากที่อื่น และยังติดต่อกับชาวจีน ซึ่งมีแต่จะหาผลประโยชน์ส่วนตัวของพวเขา แต่ตัวท่านเองก็มีแต่ต้องการให้คริสตังทุกคนส่งเด็กเข้าโรงเรียนของวัด
 
เมื่อท่านล้มป่วยลง ต้องกลับไปรักษาตัวที่ฝรั่งเศส เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม ค.ศ. 1922 และไปอยู่ที่บ้านพักฟื้นมองต์เบอตง ท่านเคยบอกเพื่อนคนหนึ่งที่นั่นว่า ตัวท่านเองอาจตายโดยกระทันหันได้ ท่านกำลังเตรียมตัวรับความตาย และแล้วความจริงก็มาถึง วันที่ 8 พฤศจิกายน ค.ศ. 1934 เวลา 1 นาฬิกา ท่านก็ได้สิ้นใจโดยกระทันหันตามที่ได้คาดไว้ โดยมิได้เรียกใครมาช่วย รวมอายุได้ 56 ปี เป็นพระสงฆ์มา 32 ปี