คุณพ่อ ยอแซฟ มารี ยัง อีฟเวอส์ แบลามี

 

 
คุณพ่อ ยอแซฟ มารี ยัง อีฟเวอส์ แบลามี
 
BELLAMY
 
 
คุณพ่อ ยอแซฟ มารี ยัง อีฟเวอส์ แบลามี เกิดวันที่ 3 พฤศจิกายน ค.ศ. 1880 ที่ กอมเบรอซัก, ฮ.เลอ รัน (แขวง อีลวิเเลน) เข้าบ้านเณรคณะมิสซังต่างประเทศ วันที่ 6 กันยายน ค.ศ. 1899 รับศีลบวชเป็นพระสงฆ์ วันที่ 26 มิถุนายน ค.ศ. 1904 และออกเดินทางไปมิสซังสยาม วันที่ 3 สิงหาคม ปีเดียวกัน
 
หลังจากได้เรียนรู้ภาษาและขนบธรรมเนียมประเพณี แล้วก็ลิ้มรสการแพร่ธรรม   คุณพ่อก็ได้รับแต่งตั้งเป็นปลัดวัดแม่พระลูกประคำที่ กรุงเทพฯ ปี ค.ศ. 1906 ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ถึงมิถุนายน ค.ศ. 1907 คุณพ่อเป็นปลัดดูแลวัดปากลัด แล้วก็กลับไปอยู่ที่วัดแม่พระลูกประคำจนถึงปี ค.ศ. 1909 ค.ศ. 1910 คุณพ่อต้องไปที่นีกีรีส สถานที่พักฟื้นในอินเดีย พักฟื้นสุขภาพพลานามัยกลับคืนดีดังเดิม เพื่อจะได้ทำการแพร่ธรรมตามความปรารถนาอันแรงกล้าของท่านต่อไป
 
ที่สุด คุณพ่อก็ต้องกลับไปฝรั่งเศส ตลอดเวลา 18 เดือนที่กรุงปารีส คุณพ่อได้เป็นประโยชน์ ช่วยสำนักจัดหาของมิสซังตั้งแต่ปี ค.ศ. 1920 ถึง ค.ศ. 1922 นั้นเอง คุณพ่อต้องถ่ายทอดงานรับใช้ทุกคนให้กับคุณพ่อเลกูลีเอร์ ส่วนตัวท่านเองก็ไปอยู่สำนักเหรัญญิกที่เมืองมารซาย ช่วยงานคุณพ่อมาสเซอรอน
 
แต่ในปี ค.ศ. 1923 เพื่อประโยชน์แก่สุขภาพของท่าน คุณพ่อรับงานอภิบาลที่        วัดนักบุญมารแตง เด ปัลลีแอรส์ ในสังฆมณฑลเฟรจืส ต่อจากนั้น คุณพ่อก็ได้ไปอยู่ใน    สังฆมณฑลแวรซายส์ ที่นั่น คุณพ่อถวายวิญญาณคืนแด่พระเป็นเจ้า วันที่ 22 ธันวาคม ค.ศ. 1940 ที่เมือง เอนเนอรี (แขวง แซน เน อัวส์) รวมอายุได้ 60 ปี และหลังเป็นพระสงฆ์รับใช้พระเป็นเจ้าด้วยความซื่อสัตย์ได้ 36 ปี
 
“ผู้รับใช้ที่ดีและซื่อสัตย์ จงมารับรางวัลเถิด...”