คุณพ่อ มารี ยอแซฟ ปีแอร์ ชารส์ แบส์แรสต์

 

คุณพ่อ มารี ยอแซฟ ปีแอร์ ชารส์ แบส์แรสต์

BESREST

 
คุณพ่อ มารี ยอแซฟ ปีแอร์ ชารส์ แบส์แรสต์ เกิดวันที่ 15 มิถุนายน ค.ศ. 1874 ที่ แปลนฟูแยรส์ แขวงอิลเลวิเเลน ท่านเข้าบ้านเณรคณะมิสซังต่างประเทศ และรับศีลบวชเป็นพระสงฆ์วันที่ 13 มีนาคม ค.ศ. 1897 คุณพ่อออกเดินทางมามิสซังสยาม วันที่ 15 พฤษภาคม ค.ศ. 1897
 
ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1897 ถึง ค.ศ. 1898 คุณพ่อแบส์เเรสต์ เป็นปลัดอยู่ที่วัดนักบุญฟรังซิส เซเวียร์ สามเสน ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1898 ถึง ค.ศ. 1899 ท่านเป็นเจ้าอาวาสวัดบ้านเล่า นครนายก ปี ค.ศ. 1900 ถึง ค.ศ. 1906 ท่านเป็นเจ้าอาวาสวัดอยุธยา
 
ที่อยุธยา คุณพ่อเเบส์เเรสต์รายงานไว้ในปี ค.ศ. 1901 ว่า กลุ่มคริสตัวค่อนข้างจะคงที่ ไม่ลดลง ไม่ก้าวหน้า กระนั้นก็ดี ในวันฉลองต่างๆ คุณพ่อเขียนรายงานว่า :“ผมมีแต่รู้สึกชื่นชมยินดีในความซื่อสัตย์ของพวกคริสตังจำนวนมากมายมหาศาลที่พากันมารับศีลมหาสนิท” แต่ในเมืองนี้ คุณพ่อไม่มีหวังจะได้คนกลับใจ ท่านรายงานเสริมอีกว่า: “ส่วนที่ดอนพุด ผมเชื่อว่า จำนวนคริสตังจะเพิ่มมากขึ้น” เวลานั้น มีคริสตังอยู่ 200 คน แต่มีการดำเนินคดีครูคำสอนซึ่งเป็นผู้บริสุทธิ์ แต่ผู้พิพกาษาก็พิจารณาลงโทษเขา เป็นเรื่องที่ทำให้เราเสียหายในการแพร่ธรรม
 
บ้านชุน เป็นกลุ่มคริสตังเล็กกลุ่มหนึ่ง ตั้งอยู่ห่างจากบ้านพักของคุณพ่อ 3 หลัก พวกคริสตังไปฟังมิสซังนานๆ ครั้ง เพราะอยู่ห่างไกลจากวัด ในปี ค.ศ. 1903 เขตวัดอันกว้างใหญ่นี้ยังอยู่ในความดูแลของคุณพ่อแบส์แรสต์เสมอมา สัตบุรุษมีทั้งหมด 1,100 คน วัดอันดับรองมีรายชื่อดังต่อไปนี้: ดอนพุด แก่งคอย บ้านชุน บ้านแดง บ้านเดียบ บ้านกะดี่ และบ้านกะทิง
 
ในปี ค.ศ. 1906 ท่านออกจากอยุธยาไป ท่านไปฮ่องกง วันที่ 18 สิงหาคม ค.ศ. 1906 กลับประเทศไทย 22 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1907 ท่านไปอยู่ที่วัดไหนไม่ทราบ เราะยังไม่พบหลักฐาน ใน ปี ค.ศ. 1914 เกิดสงครามโลก ท่านไปฝรั่งเศส หลังจากสงครามโลก คือในเดือนกันยายน ค.ศ. 1919 คุณพ่อได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสวัดบ้านปลายนา และวัดเจ้าเจ็ด โดยมีคุณพ่อซีมอน เป็นปลัด ซึ่งท่านส่งไปสร้างวัดหลังหนึ่งที่บ้านหน้าโคก ซึ่งมีคริสตังจำนวนไม่น้อยรวมกลุ่มกันอยู่ พวกเขาอยู่กินกันอย่างไม่ถูกต้อง และพวกลูกๆ ก็ไม่ได้รับศีลล้างบาป แล้วก็ไม่ได้เรียนคำสอน วัดดังกล่าวนี้สร้างเสร็จในปี ค.ศ. 1920 แล้วคุณพ่อแบส์แรสต์ก็จัดการให้สร้างบ้านพักพระสงฆ์หลังหนึ่ง และโรงเรียน 2 หลัง ที่วัดนี้ด้วย วันที่ 15 สิงหาคม ค.ศ. 1925 พระสังฆราชแปร์รอส ทำพิธีเสกวัดนี้อย่างสง่า วัดนี้ชื่อวัดนักบุญเทเรซาแห่งพระกุมารเยซู บ้านหน้าโคก
คุณพ่อแบส์แรสต์มีปลัดต่างๆ ดังนี้ : คุณพ่อ เซเลสติโน ปี ค.ศ. 1920, คณพ่อเรมองด์รัต ปี ค.ศ. 1923 และคุณพ่อหนุ่ม ชื่อ วันเด็มเปตรี แต่ ค.ศ. 1924 - ค.ศ. 1925 เดือนตุลาคม ค.ศ. 1925 คุณพ่อแบส์แรสต์ล้มป่วยลง จึงต้องจากวัดของท่านไป และมอบให้คุณพ่อวันเด็มเปตรี ปลัดของท่าน มาทำหน้าที่เจ้าอาวาสเเทนท่าน ในระหว่างที่รอคุณพ่อบรัวซาต์ ถึงเดือนมิถุนายน ค.ศ. 1926
 
คุณพ่อแบส์แรสต์ กลับไปในเดือนเมษายน ค.ศ. 1926 ถึงฝรั่งเศสวันที่ 14 พฤษภาคม ออกจากมิสซังสยามและคณะมิสซังฯ เมื่อปี ค.ศ. 1928 ท่านมรณภาพลงใกล้เมืองฮูดัง  แขวงแซนเนวาส ในปี ค.ศ. 1936 มีอายุได้ 62 ปี เป็นพระสงฆ์ได้ 39 ปี