คุณพ่อ ชารล์ส หลุยส์ เบ็นจามิน มารี โชแมตต์

 

 

คุณพ่อ ชารล์ส หลุยส์ เบ็นจามิน มารี โชแมต์

CHAUMET 
 
คุณพ่อ ชารล์ส หลุยส์ เบ็นจามิน มารี โชแมต์ เกิดวันที่ 17 กรกฎาคม ค.ศ. 1843 ที่แลกียองซือร์แมร์ (แขวงวังเด) เข้าบ้านเณรเล็กที่ซาบโดโลน และบ้านเณรใหญ่ที่ลูซอง หลังจากรับศีลบวชน้อยแล้ว ท่านเข้าบ้านเณรคณะมิสซังต่างประเทศ วันที่ 23 ตุลาคม ค.ศ. 1868 ท่านรับศีลบวชเป็นพระสงฆ์วันที่ 30 กันยายน ค.ศ. 1871 และออกเดินทางไปมิสซังสยาม วันที่ 31 มกราคม ค.ศ. 1872 แต่ปี ค.ศ. 1874 - ค.ศ. 1878  คุณพ่อรับผิดชอบดูแลวัดหาดสะแก เมื่อป่วยเป็นโรคสมองอักเสบ  คุณพ่อก็กลับไปฝรั่งเศสในปี ค.ศ. 1879 ท่านถึงแก่มรภาพลงในวันที่ 8 ธันวาคม ค.ศ.1882   ณ บ้านพักฟื้นซอมเลต์ เมืองมารแก็ตต์ แขวงนอร์ด