คุณพ่อ เชอวิญารด์

 

คุณพ่อ เชอวิญารด์
 
คุณพ่อเชอวิญารด์  เกิดวันที่ 28 เมษายน ค.ศ. 1843 ที่เมืองนันต์
บวชเป็นพระสงฆ์  วันที่ 6 มิถุนายน ค.ศ. 1868
           ปี ค.ศ. 1868 -  ค.ศ. 1869 ทำงานที่ วันท่าเกวียน
           ปี ค.ศ. 1870 -  ค.ศ. 1874 หาดสะแก และวัดซางตาครู้ส
           ปี ค.ศ. 1874    กลับฝรั่งเศส รับทำงานในสังฆมณฑลนันต์
           วันที่ 13 มิถุนายน ค.ศ. 1906 สิ้นใจ ณ เมืองแก๊งแปร์