คุณพ่อปิแอร์ ยูเลียง มาร์ก เกลมังโซ

 

คุณพ่อปิแอร์ ยูเลียง มาร์ก เกลมังโซ

CLEMENCEAU

 
คุณพ่อ ปิแอร์ ยูเลียง มาร์ก เกลมังโซ  เกิดวันที่ 8 สิงหาคม ค.ศ.1806 ที่เมืองอาวริลเล  แขวงแมนเนลัวร์  ท่านได้รับเข้าสังกัดอยู่ในสังฆมณฑลปัวติเอร์ และเข้าบ้านเณรคณะมิสซังต่างประเทศ วันที่ 8 เมษายน ค.ศ. 1831 โดยได้เป็นสังฆานุกรมาแล้ว รับศีลบวชเป็นพระสงฆ์วันที่ 17 กรกฎาคม ปีเดียวกันนั้น และออกเดินทางมามิสซังสยาม วันที่ 22 สิงหาคม ค.ศ. 1831 ท่านไปอยู่ที่สิงคโปร์ เป็นเวลา 2-3 เดือนภายในปี ค.ศ. 1832 แล้วท่านก็มาที่กรุงเทพฯ จากนั้น ท่านก็ถูกส่งไปอยู่จันทบุรีในปี ค.ศ. 1834 ที่นั่น ปัญหายุ่งยากต่างๆรอท่านอยู่ : พระสงฆ์พื้นเมืององค์หนึ่ง ซึ่งปกครองดูแลวัดนี้อยู่เป็นเวลานาน และเพิ่งถึงแก่มรณภาพลง โดยปล่อยให้ชาวบ้านมีจิตใจต่อต้านพวกมิชชันนารีฝรั่งเศสมากจนตอนแรกๆ คุณพ่อเกลมังโซจะหาคริสตังบางคนที่ยอมมารับใช้และช่วยท่าน ก็ยากเสียนี่กระไร ท่านได้เอาชนะการต่อต้านต่างๆ ด้วยความเพียรอดทนของท่าน
 
ปี ค.ศ. 1838 ท่านถูกเรียกตัวกลับมาที่กรุงเทพฯ และได้รับมอบหมายให้ฟื้นฟูโรงเรียน - บ้านเณรซึ่งถูกปิดไปเมื่อปีที่แล้ว และดูแลโรงพิมพ์  ท่านพัฒนางานสองอย่างนี้ เพิ่มจำนวนนักเรียน ให้การอบรม ฝึกคนงาน และจัดพิมพ์หนังสือต่างๆ ที่จำเป็นต้องใช้มากที่สุด ท่านยังทำหน้าที่เป็นเหรัญญิกของมิสซังด้วย
 
ในปี ค.ศ. 1846 ท่านได้รับแต่งตั้งเป็นรองประมุขมิสซัง ปี ค.ศ. 1848 ท่านต้องออกจากกรุงสยาม และไปอยู่ที่แหลมมะละกา ในเวลาเดียวกับที่มิชชันนารีอื่นอีก 7 องค์ เพราะท่านมิได้อนุญาตให้พวกคริสตังถวายสัตว์ต่างๆ ที่พระเจ้าแผ่นดินขอเพื่อวัตถุประสงค์ที่ท่านเห็นว่าเป็นเรื่องงมงาย ท่านกลับมาสยามในปี ค.ศ. 1851 และปกครองดูแลมิสซังในระหว่างที่พระสังฆราชปัลเลอกัว ออกเดินทางไปยุโรป ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1852 - ค.ศ. 1855 ในช่วงระยะนี้เอง ท่านได้เป็นโรคเรื้อน
 
ประมาณปี ค.ศ. 1860 การอาพาธของท่าน ทำให้ท่านต้องออกจากโรงเรียนไป ท่านยังดูแลเเต่เพียงโรงพิมพ์เท่านั้น ท่านได้เล่าเรียนจนรู้ภาษาไทยอย่างลึกซึ้ง เมื่อพระสังฆราชปัลเลอกัวถึงแก่มรณภาพลง วันที่ 18 มิถุนายน ค.ศ. 1862 ท่านก็ได้ปกครองดูแลมิสซัง  อีกจนกระทั่งถึงแก่มรณภาพลงที่กรุงเทพฯ ในวันที่ 18 มกราคม ค.ศ. 1864  ศพของท่านฝังที่วัดอัสสัมชัญ กรุงเทพฯ ที่ซึ่งท่านพำนักอยู่