คุณพ่อ ยาโกเบ กอรร์

 

 
คุณพ่อ ยาโกเบ กอรร์  
 
CORRE
 
 
คุณพ่อ ยาโกเบ กอรร์  เกิดประมาณปี ค.ศ. 1734 ในสังฆมณฑลและอาจเป็นเมืองแซนต์โปลเดอเลออง แขวงฟีนิสแตร์ร  ท่านเข้าบ้านเณรคณะมิสซังต่างประเทศในปี ค.ศ. 1759 และออกเดินทางจากกรุงปารีส ปี ค.ศ. 1760 ท่านลงเรือที่เมืองโรชฟอรต์ วันที่ 20 มกราคม ปีต่อมา ที่มาเก๊า ตอนแรกมีการพิจารณาจะส่งท่านไปประเทศจีน แล้วประเทศเขมร แต่ที่สุด ท่านมาถึงสยาม เดือนกรกฎาคม ค.ศ. 1762  ท่านทำหน้าที่เป็นเหรัญญิก ดูแลโปรดศีลล้างบาปให้พวกลูกๆ ของคนต่างศาสนา ท่านรับผิดชอบดูแลสามเณราลัย ที่อยุธยาและวัดที่บางกอก ระยะหนึ่ง
 
เมื่อพม่าบุกเข้ามาในปี ค.ศ. 1767 ท่านถูกจับเป็นเชลย แต่ท่านก็หาทางหนีรอดได้ และไป   ลี้ภัยพร้อมกับพวกเณรและคริสตังที่เมืองฮอนดัต ท่านไปถึงเมืองนี้วันที่ 1 กรกฎาคม พวกคาทอลิก 300 คนที่ติดตามท่านไปนั้นก็ตั้งถิ่นฐานอยู่บริเวณเมืองฮาเตียน ปี ค.ศ. 1768 ท่านไปอยู่ที่เมือง ปรัมเบย์ชอม ปีต่อมา ค.ศ. 1969 ท่านกลับบางกอก ทุกอย่างถูกทำลายหมด ท่านอาศัยอยู่ในกระท่อมมอซอหลังหนึ่ง และรวบรวมคริสตังบางคนอยู่รอบบ้านท่าน
 
พระเจ้าแผ่นดินสยามองค์ใหม่ พระยาตาก ให้การต้อนรับท่านเป็นอย่างดี และวันที่ 14 กันยายน ค.ศ. 1769 พระราชทานที่ดินผืนหนึ่งให้ท่านสร้างวัดหลังหนึ่ง เพื่อเป็นการรำลึกวันฉลองในวันนั้น จึงได้สร้างวัดขึ้นในปีต่อมา ท่านตั้งชื่อ วัดซางตาครู้ส เหมือนกับก่อนสงคราม ท่านยังคงโปรดศีลล้างบาปให้แก่ลูกๆ ของคนต่างศาสนาจำนวนมาก ปี ค.ศ. 1770 ท่านได้รับแต่งตั้งเป็นรองประมุขมิสซัง โดยพระสังฆราช เลอบ็อง และมีความสัมพันธ์อันดีกับรัฐบาลสยามเสมอมา ท่านมรณภาพลงที่บางกอก วันที่ 25 กรกฎาคม ค.ศ. 1773