คุณพ่อ ดาแบง จอรซ์ ออกืสต์ มารีย์

 

คุณพ่อ ดาแบง จอร์ช ออกืสต์ มารีย์

DABIN

คุณพ่อ ดาแบง จอร์ช ออกืสต์ มารีย์ เกิดที่เมืองนัตส์ เขตวัดแซงปิแอร์ จังหวัดลัวร์ แองเฟริ เออร์ บวชเป็นพระสงฆ์วันที่ 29 มิถุนายน ค.ศ. 1874 เข้าบ้านเณรคณะมิสซังต่างประเทศวันที่ 18 สิงหาคม ค.ศ. 1876 และออกเดินทางมากรุงสยาม วันที่ 10 มกราคม ค.ศ. 1878

ถึงปี ค.ศ. 1880 คุณพ่อดาแบง เป็นพ่อปลัดผู้ช่วยในกลุ่มคริสตชนพระนามกรเยซู ที่บ้านแป้ง แล้วปี ค.ศ. 1880 ถึง ค.ศ. 1883 ท่านก็เป็นเจ้าอาวาส

คุณพ่อได้สร้างโบสถ์หลังใหม่ด้วยไม้ ซึ่งในวันที่ 14 มกราคม ค.ศ. 1883 พระสังฆราชเวย์ทำพิธีเสก ในปี ค.ศ. 1883 นั้นเอง คุณพ่อดาแบงเดินทางไปมิสซังลาว ท่านอยู่ประจำที่จังหวัดอุบล ราชธานีตลอดชีวิตการเป็นธรรมทูตของท่าน คุณพ่อตั้งอารามภคินีชาวลาวอารามแรก และได้สร้างวัดประจำกลุ่มอุบลราชธานีด้วย คุณพ่อเป็นคนแรกที่ได้เชิญคณะภคินีเซนต์ ปอล เดอ ชาร์ต ให้มาปกครองอาราม และสถานเลี้ยงเด็กกำพร้า นอกนั้น คุณพ่อยังดูแลโรงพิมพ์อีกด้วย, 

คุณพ่อสิ้นใจที่จังหวัดอุบลราชธานี วันที่ 12 ธันวาคม ค.ศ. 1927