คุณพ่อ เซเวอแรง ยักส์ มารี ดานิแอล

 

คุณพ่อ เซเวอแรง-ยักส์-มารี ดานิแอล
 
DANIEL
 
คุณพ่อ เซเวอแรง ยักส์ มารี ดานิแอล เกิดวันที่ 3 ตุลาคม ค.ศ. 1819  ณ เมืองแกร์เรียง แขวงฟินิสเเตร์  เป็นรองอนุสงฆ์แล้วจึงเข้าบ้านเณรคณะมิสซังต่างประเทศ วันที่ 16 ตุลาคม ค.ศ. 1843 ท่านรับศีลบวชเป็นพระสงฆ์ วันที่ 21 ธันวาคม ค.ศ. 1844 และออกเดินทางมามิสซังสยาม วันที่ 10 มีนาคม ค.ศ. 1845 ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1846 ท่านดูแลงานช่วยให้ชาวจีนกลับใจ ในกรุงเทพฯ  ที่วัดแม่พระลูกประคำ ในปี ค.ศ. 1849 เมื่อมิสซังประสบปัญหาเรื่องพระเจ้าแผ่นดินขอให้ถวายสัตว์ แต่ท่านปฏิเสธ เพราะเห็นเป็นเรื่องงมงาย จึงต้องไปที่สิงคโปร์ และเตรียมตัวเดินทางไปกวางตุ้ง ในที่สุด ท่านก็กลับมากรุงสยามในปี ค.ศ. 1851
 
ในปี ค.ศ. 1857 ท่านได้จัดซื้อที่ดินแปลงหนึ่ง ที่บางปลาสร้อย แล้วก็สร้างวัดน้อยหลังหนึ่ง ซึ่งในปี ค.ศ. 1906  คุณพ่อ ล.แล็ตแชร์ สร้างวัดที่กว้างและแข็งแรงหลังหนึ่งขึ้นมาแทน ในเวลาเดียวกัน คุณพ่อดานิแอลยังได้ดำเนินการสร้างวัดหลังหนึ่งที่แปดริ้ว และทำพิธีเสกประมาณปี ค.ศ. 1858  และ ปี ค.ศ. 1860 ท่านเริ่มจัดตั้งกลุ่มคริสตังที่หาดสะแก  ใน ปี ค.ศ. 1864 ท่านได้รับมอบหมายให้ดูแลวัดกาลหว่าร์ (วัดแม่พระลูกประคำ) ที่กรุงเทพฯ และประมาณปี ค.ศ. 1866 หรือ ค.ศ. 1868 ท่านได้สร้างวัดปากลัด ท่านออกจากมิสซังและคณะมิสซังต่างประเทศไปประมาณปี ค.ศ. 1873 หรือ ค.ศ. 1874